Nieuwsbericht Gemeente vraagt mogelijkheden snelfietsroute opnieuw tegen het licht te houden

Publicatiedatum: 20 mei 2016 14.55 uur

Tijdens een inloopbijeenkomst op 10 mei heeft het projectteam Snelfietsroute de plannen (voorontwerp) toegelicht voor realisatie van een snelfietsroute voor het traject Sittard-Geleen - Beek - Meerssen - Maastricht. Tijdens de bijeenkomst bleek er sprake te zijn van een onverwacht grote opkomst. Met name het voornemen om de Vliegveldweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van hulpdiensten en landbouwvoertuigen) blijkt op weerstand te stuiten bij met name inwoners van Ulestraten.

Het college van B&W neemt dit signaal zeer serieus. Inmiddels is met het projectteam Snelfietsroute besproken, dat volledige afsluiting voor de gemeente niet wenselijk is. Met het projectteam Snelfietsroute en Maastricht Bereikbaar is afgesproken, dat zij op korte termijn de mogelijkheden wat betreft traject Meerssen (opnieuw) tegen het licht zullen houden (oostvariant =Vliegveldweg en westvariant= Hoolhuis). De resultaten hiervan zullen tijdens een openbare bijeenkomst met de inwoners worden besproken. 

Het streven is erop gericht om tijdens de raadsvergadering van 8 september een definitief voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming over het te realiseren traject van de snelfietsroute binnen de gemeente Meerssen. Uiteindelijke realisatie van de hele snelfietsroute hangt af van besluitvorming door de stuurgroep Maastricht Bereikbaar  op 22 september 2016. 

Raadsinformatiebrief 20 mei 2016