Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Gemeente stapt naar de rechter om kwestie camping De Boskant te beëindigen

Gepubliceerd op: 27 juli 2018 15:10

Jarenlang overleg leidt niet tot oplossing

Rechter
Het college van B&W heeft na jaren van overleg met de eigenaar besloten om de erfpachtovereenkomst met camping de Boskant in Geulle te beëindigen. Hiervoor start de gemeente een civiele procedure bij de rechter. De gronden voor beëindiging van de erfpacht zijn gelegen in het niet nakomen van afspraken in diverse kwesties. Met behoud van de camping als uitgangspunt waren gemeente en eigenaren al geruime tijd in overleg. Omdat alle inspanningen niet tot een oplossing hebben geleid, heeft het college besloten tot de gang naar de rechter. Meer uitleg over deze kwestie leest u in onderstaande raadsinformatiebrief. Omdat deze kwestie onder de rechter komt, doet de gemeente verder geen inhoudelijke mededelingen.

Juridische stappen

Bovenstaande kwestie heeft geleid tot bijzonder negatieve uitlatingen op internet over bestuurders en ambtenaren. Het college distantieert zich van deze uitspraken en heeft ook wat dit betreft juridische stappen genomen.

Raadsinformatiebrief

Bijlage: collegebesluit