Gemeente Meerssen | Gemeente pakt overlast eikenprocessierups aan

Nieuwsbericht Gemeente pakt overlast eikenprocessierups aan

Gepubliceerd op: 22 april 2022 09:50

Eikenprocessierups
De komende maanden is de harige rups opnieuw in eikenbomen te vinden. De brandharen van de rups zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. De gemeente neemt daarom maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Een groot deel van deze eiken staat langs wegen, fietspaden en in de nabijheid van huizen. De aanpak van de eikenprocessierups richt zich in april en mei op de gebieden waar inwoners de grootste risico's lopen: drukke fiets- en voetpaden, rondom scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra en publieke gebouwen.

Om de overlast te verkleinen wordt de eikenprocessierups preventief bestreden. In het stadium vóór de ontwikkeling van de brandharen. De bestrijding gebeurt door een bespuiting met een biologisch middel dat alleen de rups bestrijdt en volledig onschadelijk is voor dier en mens.

Inwoners die desondanks overlast ondervinden van de eikenprocessierups kunnen dit melden bij de gemeente. In juni en juli worden de nesten door een gespecialiseerd bedrijf weggezogen op plekken waar meldingen zijn gedaan.

Overlast melden

Overlast in de gemeente Meerssen kunt u melden via info@meerssen.nl of via onze website. Of ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. 

Eikenprocessierups samenwerkende gemeenten