Nieuwsbericht Gemeente Meerssen voldoet aan taakstelling huisvesting statushouders

Publicatiedatum: 23 februari 2017 09.00 uur

Naar aanleiding van onjuiste berichten in de media over de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfstatus) in de gemeente Meerssen willen wij u erop wijzen dat de gemeente Meerssen wel degelijk voldoet aan haar taakstelling. Dit heeft het college van B&W  vandaag ook in een brief aan het provinciebestuur kenbaar gemaakt. Hiermee is voldaan aan de afspraak van de Provincie met gemeenten om haar voor 1 maart in kennis te stellen van behaalde resultaten.

In de brief heeft het college van B&W het provinciale bestuur tevens kunnen informeren over de nieuwe stimuleringsregeling van de gemeente Meerssen, waardoor particuliere woningbezitters op o.a. financiële steun van de gemeente kunnen rekenen als ze hun leegstaande woning in de vorm van een sociale huurwoning beschikbaar stellen voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, waaronder starters en statushouders. De gemeenteraad heeft een bedrag van € 300.000,- voor de huisvesting van statushouders beschikbaar gesteld.

Het college van B&W wil de behoefte aan sociale woningen in breder perspectief benaderen door ook andere woningzoekenden in de sociale huursector bij het stimuleringsplan te betrekken. Daarnaast wil de gemeente Meerssen de mogelijkheden voor een regionale aanpak van de problematiek rondom statushouders verder onderzoeken, waarbij ook scholing en arbeidsperspectief van belang zijn. Wethouder drs Guido Houben heeft hiertoe eerder het voortouw genomen en samen met zijn collega's van Maastricht Heuvelland het overleg opgestart. Ook Provincie Limburg is voorstander van een regionale aanpak, zo heeft gedeputeerde Daan Prevoo onlangs laten weten bij een evaluatiebijeenkomst over Limburgs Maatwerk in Herten.