Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen uit zorgen over doorontwikkeling vliegveld MAA

Nieuwsbericht Gemeente Meerssen uit zorgen over doorontwikkeling vliegveld MAA

Gepubliceerd op: 02 december 2022 14:10

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft een reactie gestuurd aan Provinciale Staten van Limburg naar aanleiding van de 'Uitwerking transitie Maastricht Aachen Airport'. Bij de reactie zijn ook de moties van de gemeenteraad meegestuurd die onlangs werden aangenomen.

Kritisch

De gemeente Meerssen is en blijft kritisch op de ontwikkelingen rond de luchthaven. Met name in het belang van de gezondheid van onze inwoners houden we voortdurend de vinger aan de pols.

Verduurzaming en omgevingsfonds

Het college van B&W is blij met het inzetten op verduurzaming en elektrisch vliegen, het beperken van de openingstijden en het opzetten van een omgevingsfonds om inwoners te compenseren die ernstige hinder ondervinden.

Zorgen

We maken ons echter zorgen over de deelname van de Schiphol Group en wat dat gaat betekenen voor het streven naar minder overlast voor omwonenden. Ook het proefdraaien op de grond zonder vastgesteld juridisch en planologisch kader baart ons nog steeds zorgen.
Daarnaast betekent de ambitie om meer vluchten uit te gaan voeren binnen de krappere openingstijden, dat er overdag meer vliegtuigen per uur over onze scholen, huizen en speeltuinen zullen vliegen. We vrezen dan ook meer gezondheidsschade voor onze inwoners door dit alles.

U kunt de hele reactie aan Provinciale Staten (inclusief de moties van de raad) hier lezen.