Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen treedt toe tot Schone Lucht Akkoord

Nieuwsbericht Gemeente Meerssen treedt toe tot Schone Lucht Akkoord

Gepubliceerd op: 30 maart 2021 12:05

Schone Lucht Akkoord
De lucht is de laatste tientallen jaren veel schoner geworden. Toch is luchtverontreiniging nog steeds een belangrijk gezondheidsrisico in ons land. Onze lucht móet en kán schoner. Om dit te realiseren stelde de gemeenteraad in oktober 2019 de Nota Luchtkwaliteit vast. Deze nota is opgesteld om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in onze gemeente (als onderdeel van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving) verbetert.

Binnen de gemeentegrenzen kan de gemeente zich op kleine schaal inzetten voor het verbeteren van luchtkwaliteit. Het organiseren van kennisprojecten op scholen of het faciliteren van elektrisch rijden zijn hier voorbeelden van. Maar omdat het grootste deel van de luchtverontreiniging niet afkomstig is vanuit de gemeente Meerssen moet gekeken worden naar een regionale en landelijke schaal. 

Schone Lucht Akkoord

Daarom nam de Gemeente Meerssen deel aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Dit Samenwerkingsprogramma liep tot 1 januari 2021 en is opgevolgd door het Schone Lucht Akkoord. Inmiddels heeft het kabinet samen met verschillende provincies en gemeenten het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Ook de gemeente Meerssen is toegetreden tot het Schone Lucht Akkoord. De Gemeente Meerssen is daarmee de zesde gemeente in Limburg die is toegetreden.

Meer informatie

Meer informatie over het Schone Lucht Akkoord kunt u vinden op www.schoneluchtakkoord.nl