Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen start hertelling stemmen Tweede Kamerverkiezingen

Nieuwsbericht Gemeente Meerssen start hertelling stemmen Tweede Kamerverkiezingen

Gepubliceerd op: 28 november 2023 17:10

 

stemmen tellen
Vanaf morgen, 10.00 uur, zal de gemeente Meerssen op verzoek van de Kiesraad beginnen met het opnieuw tellen van de stemmen die zijn uitgebracht in stemlokaal 22 de Triangel te Ulestraten tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De beslissing volgt op de gebruikelijke controles uitgevoerd door het centraal stembureau na de definitieve telling van de stemmen vorige week. De zitting om de stemopneming te onderzoeken en opnieuw vast te stellen is openbaar toegankelijk voor iedereen.

De resultaten van de eerste telling zijn momenteel beschikbaar op de officiële website van de gemeente Meerssen.
Het centraal stembureau voert standaard controles uit na de zitting van het gemeentelijk stembureau. Als hierbij een fout wordt ontdekt of als er een vermoeden van een fout ontstaat, heeft het centraal stembureau de bevoegdheid om het gemeentelijk stembureau op te dragen een nieuwe zitting te organiseren voor het opnieuw tellen van de stemmen.

Deze maatregel dient om de nauwkeurigheid en integriteit van het verkiezingsproces te waarborgen. De gemeente Meerssen benadrukt dat transparantie en correctheid bij het vaststellen van de verkiezingsresultaten van groot belang zijn. 
Voor verdere informatie en de meest recente ontwikkelingen kunnen burgers terecht op de website van de gemeente Meerssen.