Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen ondersteunt minima met een eenmalige uitkering

Nieuwsbericht Gemeente Meerssen ondersteunt minima met een eenmalige uitkering

Gepubliceerd op: 17 december 2021 09:45

Ongetitelde afbeelding, 17-12-2021 10:12:35
Afgelopen jaar was voor veel inwoners van onze gemeente - mede als gevolg van de Coronapandemie - een moeilijk jaar. Zeker voor inwoners die leven van een minimuminkomen. 
De gemeenteraad wil mensen in een kwetsbare positie liefst zoveel mogelijk ontzien. Daarom heeft de raad tijdens de raadsvergadering van 16 december 2021 de motie 'ondersteuning minima' aangenomen. In deze motie staat alle inwoners van de gemeente Meerssen die leven van een minimuminkomen een eenmalige ondersteuningsuitkering krijgen. Deze zal nog vóór de feestdagen worden uitgekeerd.   

Ondersteuningsuitkering

Alle inwoners die moeten rondkomen van een minimuminkomen ontvangen een eenmalige ondersteuningsuitkering van:

  • € 100 voor alleenstaanden en 
  • € 200 voor alleenstaande ouders en gezinnen.

Hoe en wanneer vindt de uitbetaling plaats? 

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH), Trajekt en Stichting Ruggesteun betalen deze eenmalige uitkering uit aan hun cliënten met een minimuminkomen. Deze doelgroep ontvangt hierover ook een brief. U hoeft dus géén aanvraag in te dienen. We streven ernaar het bedrag nog vóór de feestdagen uit te betalen.

Bent u niet bekend bij één van deze drie organisaties, maar denkt u toch dat u in aanmerking komt voor deze uitkering? Dan kunt u zich in januari 2022 melden bij Trajekt. Houd er rekening mee dat u uw inkomsten- en bankgegevens moet overleggen, zodat kan worden vastgesteld of u tot de doelgroep behoort.

Koop bij onze lokale ondernemers!

Tot slot doen wij een oproep aan alle inwoners die deze eenmalige uitkering ontvangen: ook de ondernemers in onze gemeente hebben nadelige gevolgen ondervonden van de Coronapandemie. De gemeenteraad heeft ook de lokale economie hoog in het vaandel staan. Wij bevelen daarom van harte aan het ontvangen bedrag te besteden bij onze lokale ondernemers. Zo helpen wij u en helpt u de ondernemers!