Nieuwsbericht Gemeente Meerssen neemt maatregelen tegen het Coronavirus

Gepubliceerd op: 17 maart 2020 09:45

Actueel berichtCoronavirus

Actueel bericht van dinsdag 17 maart 2020, 09.40 uur

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Sinds dinsdag 17 maart 2020 is er een noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

U kunt de noodverordening hieronder downloaden. 
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Meer informatie vindt u ook op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

Inzameling oud papier stopgezet

In verband met het coronavirus wordt vanaf woensdag 18 maart voorlopig geen oud papier meer opgehaald. Oud papier kunt u wel nog gratis kwijt bij de milieuparken.

---

Bericht van maandag 16 maart, 16.15 uur.

Dienstverlening gemeente

De dienstverlening van de Gemeente Meerssen blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Het gemeentehuis is open. Wel zijn er vanwege het Coronavirus aanpassingen. We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid.

Heeft u een afspraak bij de gemeente?

 • Wij vragen u niet te komen als u klachten heeft zoals verkoudheid, hoesten, al dan niet in combinatie met koorts. Annuleer in dat geval uw afspraak via info@meerssen.nl of via telefoonnummer 14 043.
 • Er kunnen geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed heeft. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14 043. Heeft u al een afspraak en is het spoed (bv. een aangifte van geboorte of overlijden), annuleer dan uw afspraak niet.
 • Als u niet komt, annuleer uw afspraak via info@meerssen.nl of via telefoonnummer 14 043.
 • Graag betalen met pin.
 • Komt u een document afhalen, kijk dan hoe lang uw document nog geldig is. Is het document nog niet verlopen, kom het dan pas ophalen op de datum dat het document verloopt.
 • De wachttijd aan de telefoon bij het Klant Contact Centrum is langer. Wij vragen u vriendelijk om:
  - eerst te controleren of u het antwoord op uw vraag vindt op onze site;
  - uw vraag waar mogelijk te stellen via onze online kanalen;
  - ons alleen te bellen voor dringende zaken of vragen die niet kunnen wachten;
  - uw meldingen door te geven via onze website via de button 'melding openbare ruimte'.

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking.

Voorkom samenscholing van kinderen en jongeren

Straatcoaches gaan de komende tijd actief de straat op om (op gepaste afstand) kinderen en jongeren die samenscholen te wijzen op het besmettingsgevaar. Deze kinderen en jongeren hoeven zelf geen last te hebben, maar kunnen wel familieleden aansteken. Nu de scholen (in ieder geval) tot en met 6 april gesloten zijn, is het ook voor kinderen en jongeren belangrijk om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken. Wij hopen dat ook ouders hun kinderen op het belang hiervan wijzen.

Raadsvergadering, gemeentelijke informatiebijeenkomsten en inloopbijeenkomsten

Deze bijeenkomsten gaan (in ieder geval) tot en met 6 april niet door.

Kinderopvang

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De kinderopvang en scholen zijn met ingang van 16 maart gesloten zijn t/m 6 april. Wel blijft de kinderopvang open voor kinderen van wie één of beide ouders werken in cruciale beroepsgroepen. Dit zijn: politie, zorg, brandweer, leraren, openbaar vervoer, voedselketen, overheidsprocessen en onderwijspersoneel. Op de volgende website vindt u een volledige overzicht van de beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Waar moet u zijn met vragen?
Mocht u vragen hebben en maakt u al gebruik maken van opvang, dan kunt u zich melden bij uw contactpersoon van de opvang. Zit uw kind op de basisschool en heeft u vragen, neemt u dan contact op met de school. Ouders die nog geen gebruik maakte van opvang, maar die dit nu wel nodig hebben omdat ze werkzaam zijn in een vitale functie, kunnen contact opnemen met mik-spelenderwijs@mik-piwgroep.nl.

Klachtenvrij
Let op! Kinderen worden alleen opgevangen als zij geen klachten ervaren zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts.

Meer informatie
Op de volgende website vindt u meer informatie over het besluit van het kabinet: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/3/15/vragen--antwoorden-aanvullende-coronamaatregelen

----------

Bericht van zondag 15 maart 2020, 18.00 uur

Aanvullende maatregelen kabinet tegen coronavirus

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Kijk voor alle informatie over de nieuwe maatregelen op de website van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

----------

Bericht van donderdag 12 maart 2020, 17.00 uur

Sinds donderdag 12 maart gelden nieuwe landelijke maatregelen tegen het Coronavirus. Ook de Gemeente Meerssen volgt deze maatregelen op. Afdelingen/clusters hebben op dit moment een minimale bezetting. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. De dienstverlening aan de gemeentelijke loketten en telefoon gaat gewoon door tijdens de reguliere openingstijden. We vragen u echter bezoekjes aan het gemeentehuis te beperken tot het hoogst noodzakelijke en bij vragen telefonisch contact op te nemen met tel. 14 043. Of via email: info@meerssen.nl.

De wekelijkse openstelling van het gemeentearchief op dinsdag (historisch onderzoek en stamboomonderzoek) komt tot nader bericht te vervallen.

Neem de landelijke maatregelen in acht!

Het gemeentebestuur roept inwoners, ondernemers, verenigingen/instellingen op de landelijke maatregelen in acht te nemen en de gezondheidsadviezen van de RIVM te volgen. Meer hierover vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg of de websites van de GGD Zuid-Limburg en het RIVM. Voor heel veel doelgroepen hebben de landelijke maatregelen gevolgen. Ondernemers kunnen voor meer informatie terecht op de websites van de Rijksoverheid, de Kamer van Koophandel en het Ondernemersplein. Bent u van plan binnenkort op vakantie te gaan? Kijk dan onder andere op deze webpagina van de Rijksoverheid

Evenementen

In de lijn van de landelijke maatregelen worden gemeentelijke evenementen met meer dan 100 aanwezigen afgelast. Bij evenementen waar geen vergunning / melding voor nodig is, doen wij een dringend beroep op de organisatoren om de landelijke maatregelen in acht te nemen en zo min mogelijk groepsactiviteiten te organiseren. 

Meer informatie

Raadpleeg de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hier vindt u altijd de meest actuele informatie.

----------

Veiligheidsregio
Persbericht van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Donderdag 12 maart heeft het kabinet in een persconferentie een aantal aanvullende maatregelen afgekondigd rondom corona. De belangrijkste doelstelling van deze aanvullende maatregelen is om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en op die manier onze zorg en hulpverlening in stand te kunnen houden. Daarvoor zijn wij allemaal (17 miljoen Nederlanders zoals de premier zei) aan zet. Het algemene advies is: zoek elkaar niet op als het niet nodig is. Door bij ziekteverschijnselen thuis te blijven of van huis uit te werken voorkom je verdere verspreiding. Door voorzichtig en terughoudend met kwetsbare groepen zoals ouderen om te gaan voorkom je dat zij in aanraking komen met het virus en ziek worden. Als er minder mensen ziek worden kunnen we langer de noodzakelijke zorg blijven leveren aan mensen die dat nodig hebben. Die zorg is overigens breed en beperkt zich niet tot alleen de zorgsector. Het gaat ook om zorg door de politie, door de brandweer en door andere sectoren.

Vanzelfsprekend heeft dit grote gevolgen voor de wijze waarop wij met elkaar gewend zijn om te leven, te werken en te recreëren. Hoewel iedereen zal begrijpen dat veiligheid en gezondheid boven alles gaan, zijn de consequenties voor velen van ons ingrijpend.

Een van de consequenties betreft die ten aanzien van het bijeenkomen van mensen. Het idee is om elkaar niet op te zoeken als het niet nodig is, en heeft ook geleid tot een landelijke opdracht van de minister om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te gelasten. Daarbij is niet dat specifieke aantal van 100 personen leidend maar het bereiken van het doel: namelijk het afremmen van de verdere verspreiding van het virus en het beschermen van kwetsbare groepen in de samenleving. We zullen hier enkel in slagen wanneer we er met z'n allen gehoor aan geven. Overigens valt niet alles precies in richtlijnen te vatten. Bij veel deelnemers uit een kwetsbare groep kan het ook verstandig zijn om in het geval van bijeenkomsten vanaf 20 personen al iets af te gelasten. Ik wil organisatoren van bijeenkomsten graag oproepen om met deze kaders in gedachten naar een bijeenkomst te beoordelen en te bepalen of het verstandig is om iets door te laten gaan of niet. 'Bij twijfel niet in halen' is daarbij een goed houvast.

Ik realiseer mij als burgemeester dat dit voor veel mensen een enorme impact kan hebben. Ik voel mee met alle mensen, bedrijven en instellingen die geraakt worden door het virus en de gevolgen daarvan. Ik zie en merk om mij heen dat veel mensen en organisatoren van evenementen die verantwoordelijkheid al zelf nemen en dat is fijn. Ik wil u daar graag voor bedanken. Alleen samen kunnen wij de verspreiding afremmen en een piek in de zorgvraag voorkomen!