Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Gemeenschapshuis de Kollekamp (Moorveld-Geulle) zoekt met spoed nieuwe bestuursleden

Gepubliceerd op: 12 september 2019 11:10

Kollekamp - logo
Het stichtingsbestuur van De Kollekamp heeft in de afgelopen jaren veel tijd en energie geïnvesteerd in het open houden van dit gemeenschapshuis, het opzetten van nieuwe activiteiten en het opkrikken van de bezettingsgraad. Tevens heeft het stichtingsbestuur zich ervoor ingezet om het belang van een gemeenschapshuis voor de sociale cohesie binnen een kern op de politieke agenda te krijgen en te houden. Dit is allemaal gelukt.

Ook het College van B&W staat positief tegenover het openhouden van De Kollekamp als ontmoetingsplaats voor de gemeenschap en wil ook - zo staat het in voorstel accommodatiebeleid dat binnenkort in de gemeenteraad behandeld wordt - een behoorlijk bedrag investeren om De Kollekamp te renoveren. Daarmee kan het gebouw 'toekomst-proof' gemaakt worden: eigentijdser, functioneler en voor mindervaliden beter toegankelijk.

Het bestuur van De Kollekamp heeft de gemeente onlangs laten weten dat ze ernstige twijfels heeft over de vraag of zij voldoende in staat is om te zorgen voor bestuurlijke capaciteit én continuïteit. En die bestuurlijke capaciteit en continuïteit zijn absoluut nodig wil de gemeente fors gaan investeren in dit gebouw. Het kan niet zo zijn dat er dadelijk een gerenoveerd gebouw staat dat veel geld gekost heeft, maar er dan geen bestuursleden zijn om dit gebouw 'draaiende' te houden. Kortom: om de renovatieplannen verder gestalte te geven en het ingezette activiteitenbeleid door te zetten en verder uit te bouwen zijn er bestuursleden nodig. Dat gaat niet lukken met de huidige bezetting van het stichtingsbestuur. Eerdere pogingen om bestuursleden te krijgen hebben niet geleid tot succes - daarom nu deze noodoproep.

Bijeenkomst maandag 23 september

Op maandag 23 september is er om 20.00 uur een bijeenkomst in De Kollekamp over deze situatie en problematiek. Besturen van verenigingen en organisaties die regelmatig gebruik maken van De Kollekamp zijn apart daarvoor uitgenodigd, maar ook individuele inwoners van Geulle die constructief willen meedenken en zich ook willen inzetten voor de toekomst van De Kollekamp zijn dan van harte welkom. Graag willen we tijdens deze bijeenkomst met de aanwezigen in gesprek komen om samen oplossingen te zoeken én te vinden.

We hebben besturen van verenigingen en organisaties gevraagd alvast na te denken over de vraag in hoeverre vanuit hun midden een afgevaardigde zitting wil nemen in het stichtingsbestuur van De Kollekamp. We begrijpen uiteraard dat Geulse verenigingen waarschijnlijk in dezelfde 'bestuurs-vrijwilligersvijver' zitten te vissen, maar dit kan ook hét moment zijn voor anderen om zich verantwoordelijk te voelen om er samen de schouders onder te zetten. Dat geldt niet alleen voor de verenigingen, maar ook individuele inwoners. De Kollekamp is tenslotte niet van het stichtingsbestuur en niet voor het gemeentebestuur, maar van en voor de gemeenschap!

We hopen op een goede opkomst tijdens de bijeenkomst op 23 september.

Met vriendelijke groet:

Marie-José Notten, voorzitter Stichting De Kollekamp
Jan Gulikers, wethouder gemeente Meerssen