Gemeente Meerssen | Geluidsschermen langs het spoor in Bunde

Nieuwsbericht Geluidsschermen langs het spoor in Bunde

Gepubliceerd op: 06 januari 2023 13:50

Geluidsschermen langs het spoor
De gemeente Meerssen is al diverse jaren samen met ProRail en omwonenden aan de slag om geluidsschermen te realiseren langs het spoor in Bunde. Deze geluidsschermen moeten ervoor zorgen ervoor dat de overlast van het treinverkeer wordt beperkt en zo een betere leefomgeving ontstaat. In dit artikel leest u wat de huidige situatie is en de plannen zijn.

Deeltraject Prinses Wilhelminaweg

Het afgelopen jaar is de vergunning voor het plaatsen van geluidsschermen langs het deeltraject Prinses Wilhelminaweg vergund. De uitvoering van dit deeltraject start komend jaar. Op de deeltrajecten Prinses Wilhelminaweg en Hemelboomlaan zijn het afgelopen jaar al raildempers geplaatst.

Deeltraject Hemelboomlaan

We gaan nu het plaatsen van geluidsschermen langs het deeltraject Hemelboomlaan verder voorbereiden. De bewoners van de Hemelboomlaan wilden graag hun mening geven over de gewenste hoogte van de geluidsschermen. Aan hun wensen hebben we zoveel als mogelijk proberen vast te houden in de uiteindelijke keuze. Vooralsnog is gekozen voor geluidsschermen met een hoogte van 1,5 meter (t.o.v. bovenkant spoorstaaf).

Aanpassing Visie geluidsschermen

In de Visie geluidsschermen uit 2018 was echter door de Gemeenteraad vastgelegd dat de geluidsschermen langs het spoor aan de Hemelboomlaan niet hoger mochten zijn dan 80 cm boven bovenkant spoorstaaf en maximaal 1,60 m gezien vanaf de Hemelboomlaan zelf. Om het plaatsen van andere schermen mogelijk te maken, moest de visie uit 2018 worden aangepast. De aangepaste visie is op 15 december jongstleden door de raad vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat geluidsschermen van 1,5 meter kunnen worden geplaatst en worden hiermee extra kosten voorkomen.

Het vervolg

Dit is de planning voor het deeltraject Hemelboomlaan:

  • in het eerste kwartaal van 2023 wordt het ontwerp definitief afgerond;
  • in het tweede kwartaal worden het saneringsprogramma en de omgevingsvergunning ter inzage gelegd;
  • vervolgens wordt in het derde kwartaal het contract met de aannemer gesloten; en
  • uiteindelijk worden in de eerste helft van 2024 de geluidsschermen geplaatst.