Gemeente Meerssen | Geeft uw mening over duurzame energie in de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Geeft uw mening over duurzame energie in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 01 december 2020 08:00

Door de uitstoot van broeikasgas CO2 warmt onze aarde op en verandert het klimaat. Nederland heeft samen met andere landen afgesproken hier iets aan te doen. Zo willen we meer duurzame energie gaan opwekken. Ook in Maastricht-Heuvelland willen we meer energie uit wind en zon gaan halen. Hoe we dat gaan doen, daar moeten we samen goed over nadenken.

RES enquete

Denk mee! Vul voor 13 december de enquête in

De gemeente Meerssen vindt uw mening hierin heel belangrijk. Afgelopen week hebben alle huishoudens in onze gemeente een brief ontvangen. Hierin vragen we alle inwoners vanaf 15 jaar voor 13 december de vragenlijst op www.meerssen.nl/res in te vullen. Het duurt slecht 10 minuutjes om even de enquête in te vullen. Roep ook uw familie, vrienden, huisgenoten, buren en/of (klein)kinderen op om de vragenlijst in te vullen!*

Kans op een cadeaubon van 25 euro!

Als u kans wilt maken op een cadeaubon, vul dan op het einde van de vragenlijst uw e-mailadres in. De antwoorden verwerken we anoniem.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De gemeente Meerssen gebruikt de resultaten van de vragenlijst in de plannen voor de toekomst. Dat doen we samen met de andere vijf gemeenten in Maastricht-Heuvelland, de Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Die plannen komen in de Regionale Energiestrategie (RES) voor Zuid-Limburg. Meer informatie vindt u op www.meerssen.nl/res.

*Heeft u vragen over het onderzoek? Stuur een mail naar: onderzoekenstatistiek@maastricht.nl