Gemeente Meerssen | Gebruik lachgas verboden

Nieuwsbericht Gebruik lachgas verboden

Gepubliceerd op: 12 augustus 2020 14:00

lachgas
Afgelopen weekend is in Meerssen een lachgastank aangetroffen. Het gebruik van lachgas is onder jongeren erg populair. Het kan echter leiden tot gezondheidsproblemen. De Gemeente Meerssen heeft daarom vanaf 25 juli 2020 het gebruik van lachgas verboden.

Wat houdt het verbod in?

Het is verboden om in het openbaar lachgas te gebruiken als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of als het milieu in gevaar komt. (Artikel 2.4.8a Verboden gebruik lachgas). Overtreden van het verbod is strafbaar.

Wat is lachgas?

Lachgas wordt door tandartsen en artsen gebruikt als kortwerkende pijnstiller. Daarnaast wordt lachgas ook gebruikt als drijfgas van slagroomspuiten. Het lachgas zit dan samengeperst in patronen. Tegenwoordig ziet u deze patronen ook veel op straat. Dat komt omdat lachgas ook gebruikt wordt als drug, door de milde, bewustzijnsveranderende effecten. Het gas wordt dan eerst met een slagroomspuit of een speciaal apparaatje (cracker) in een ballon gespoten. Vervolgens wordt het gas via de ballon in- en uitgeademd.

Is lachgas schadelijk?

Ja, lachgas is schadelijk. Hoe vaker lachgas gebruikt wordt, hoe groter de kans is op klachten. Klachten ontstaan voornamelijk door zuurstoftekort en zijn bijvoorbeeld:
• Hoofdpijn en verwardheid
• Duizeligheid, misselijkheid en flauwvallen
• Risico op gehoorschade bij verkoudheid
• Tekort aan vitamine B12 (met als gevolg bloedarmoede)
• Neurologische klachten (tintelingen, pijnscheuten of verdoofd gevoel in handen en voeten).

Ernstige gevolgen

Het veelvuldig gebruik kan zelfs leiden tot ernstige schadelijke gevolgen zoals dwarslaesies. Daarnaast kan het gebruik van lachgas ook grote gevolgen hebben voor de rijvaardigheid, waardoor gevaarlijke verkeerssituaties en ernstige verkeersongelukken ontstaan.