Nieuwsbericht Folder wateroverlast

Publicatiedatum: 17 december 2015 13.30 uur

Wateroverlast
Het regent steeds vaker en steeds meer. Nederland en water horen onafscheidelijk bij elkaar en helaas komt hier ook wateroverlast bij kijken. Op zondag 3 augustus 2014 werd onze gemeente getroffen door extreme regenval. Straten, kelders, garages en auto's liepen onder water. Nu en in de toekomst krijgen we steeds vaker te maken met extreme buien. Deze kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten. Tegen een bui als die van augustus 2014 is geen enkel riool opgewassen. Nu niet en in de toekomst.

Samen zijn we sterk!

Om onze leefomgeving veilig en comfortabel te houden, zoekt de gemeente Meerssen in samenwerking met Waterschap Roer en Overmaas en andere instanties naar mogelijkheden om toekomstige wateroverlast te beperken en waar mogelijk te voorkomen. Dergelijke maatregelen zijn echter niet van vandaag op morgen mogelijk. Bovendien kunnen wij het bij (dreigende) wateroverlast niet alleen af. Hulpdiensten en gemeente kunnen immers niet overal tegelijk de helpende hand bieden. Vaak kunt u - inwoner of ondernemer - zelf al de nodige maatregelen nemen. Samen zijn we sterk!

Folder

De gemeente Meerssen heeft nu een folder waarin staat wat u zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen, wat de gemeente doet & wat het waterschap doet.

Download Folder Wateroverlast gemeente Meerssen