Nieuwsbericht Flinke groei gebruik Stichting Leergeld: recordaantal kinderen in armoede bereikt

Publicatiedatum: 22 mei 2018 14.00 uur

Leergeld
De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland heeft in 2017 een flinke groei gehad in het aantal aanvragen voor ondersteuning voor kinderen in armoede. Er is een recordaantal van bijna 1100 kinderen geholpen.

In 2017 deden duizenden ouders overal in Nederland een beroep op de plaatselijke Stichting Leergeld voor activiteiten van hun kinderen waarvoor ze zelf de financiële middelen niet hadden. Met steun van Leergeld kunnen bijvoorbeeld schoolspullen of een sportabonnement worden aangeschaft. In totaal kunnen ruim 103.000 kinderen daardoor onbezorgd deelnemen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Dit aantal is een stijging van 27 procent ten opzichte van 2016.

Deze groei geldt ook voor Leergeld Maastricht & Heuvelland, een van de 99 regionale Leergeld stichtingen, die in 2017 actief waren. Afgelopen jaar heeft Leergeld Maastricht & Heuvelland kinderen ondersteund met onder meer de betaling van de ouderbijdrage of de overblijfkosten, aanschaf van een fiets, bijdrage voor schoolreis, voetbalschoenen of een sportabonnement. In totaal zijn er 1673 aanvragen toegekend die ingediend werden voor 1098 kinderen.  Van dit aantal zijn er 220 doorverwezen naar andere organisaties zoals het Jeugdsportfonds Limburg, die de kosten voor het lidmaatschap en soms ook een deel van de aanschaf van benodigde materialen betaalden.  Leergeld Maastricht & Heuvelland betaalde uit eigen middelen de toekenningen voor 878 van deze kinderen. Dit is een groei van ruim 36% in vergelijking met 2016. Leergeld Maastricht & Heuvelland is hiervoor afhankelijk van bijdragen van overheden en particuliere instellingen en van giften van mensen en bedrijven.

Leergeld weet steeds meer kinderen te bereiken die onze hulp goed kunnen gebruiken. Dat is een mooi resultaat. Echter de keerzijde van de medaille is dat er nog steeds zo veel kinderen in armoede opgroeien. In Nederland leven bijna 400.000 kinderen in armoede, dat is een op de negen kinderen! Voor Maastricht en Heuvelland betreft het ruim 4.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar.

'Ouders van deze kinderen moeten elke maand opnieuw de eindjes aan elkaar knopen om rond te komen. Onder hen zijn verrassend vaak werkende, soms alleenstaande, ouders. Zij verdienen een laag inkomen doordat zij werken als ZZP-er of in een deeltijdbaan. Door een beroep te kunnen doen op Leergeld hebben zij alvast een zorg minder!'

Leergeld Maastricht & Heuvelland verwacht ook voor 2018 een groei van het aantal aanvragen.