Gemeente Meerssen | Financiële bijstand voor getroffen ondernemers

Nieuwsbericht Financiële bijstand voor getroffen ondernemers

Gepubliceerd op: 08 december 2021 13:50

krijg ik bbz
Zelfstandigen die getroffen zijn door de wateroverlast van afgelopen zomer en die door langdurige afhandeling van verzekeraars nog steeds niet hun reguliere werkzaamheden opgepakt hebben, kunnen een aanvraag indien om financiële steun te krijgen. De financiële steun komt in de vorm van Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz).

Controleer eerst zelf

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen terecht komen die het voortbestaan van hun eigen bedrijf bedreigen. Hierbij kunt u beroep doen op de Bbz. Belangrijk is dat het aantal personen in uw huishouden en het inkomen van deze personen de hoogte van uw uitkering bepaalt.

Als u de vragenlijst invult op www.krijgikbbz.nl dan kunt u controleren of u in aanmerking komt. Deze vragenlijst is geen aanvraagformulier, maar enkel ter controle.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Sociale Zaken. Indien er nog vragen hierover zijn, kan contact opgenomen worden met het KCC op 14 043.