Nieuwsbericht Fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg

Publicatiedatum: 11 april 2017 14.00 uur

Na Pasen (dinsdag 18 april 2017) start de gemeente Meerssen met groot onderhoud en herinrichting van gebiedsontsluitingswegen Meerssenhovenweg en Fregatweg. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg zullen ook diverse infrastructurele aanpassingen plaatsvinden.

Welke (onderhouds)werkzaamheden worden er verricht?

  • Realiseren fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
  • Realiseren rotonde bij de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg
  • Vervangen van asfaltdeklaag van de Fregatweg, Meerssenhovenweg en Maastrichterlaan

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?

De werkzaamheden voor het realiseren van de fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven duren naar verwachting 2½ week. Als gevolg hiervan is de Meerssenhovenweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer worden omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Wij vragen hiervoor uw begrip & medewerking.

Voorziening fietsverkeer

Voor fietsers wordt een tijdelijke voorziening gecreëerd, zodat zij gebruik kunnen blijven maken van de oversteek kruising Meerssenhovenweg-Meerssenhoven.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl