Nieuwsbericht Fietsen in de gemeente Meerssen wordt veiliger en leuker!

Publicatiedatum: 18 maart 2016 10.20 uur

Nederland is een fietsland. En veel fietsers zijn schoolgaande kinderen. Gemeente Meerssen gaat daarom aan de slag met het verbeteren van de fietsroutes. Voor dit doel heeft de gemeente eerder een miljoen euro in de begroting gereserveerd. Daarbovenop komt nu nog een provinciale subsidie van 700.000 euro uit het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Fiets. De gemeente slaat twee vliegen in één klap door reeds gepland onderhoud aan de gemeentelijke infrastructuur met de verbeterplannen te combineren. In eerste instantie worden verbeterplannen uitgevoerd in Bunde, Geulle en Meerssen In het kader van het provinciaal fietsplan komt er bovendien een snelle fietsverbinding tussen Maastricht, Meerssen en Sittard-Geleen. Hierover volgt te zijner tijd een informatiebijeenkomst.

In voorbereiding:

  • plaatsen lichtmasten en aanpassen T-splitsingen fietsverbinding Bunde-Brommelen-Oostbroek.
  • plaatsen lichtmasten en reconstrueren wegprofiel fietsverbinding bebouwde komgrens Geulle-Oostbroek-kruising Andreas Sauerlaan.
  • rotonde Lange Raarberg-Kuileneindestraat/T-splitsing Op de Beukel-Humcoverstraat

In uitvoering:

  • nieuwe doorsteek fietsers kruising Hussenberg-Cruisboomveld.

Wens:

  • aanbrengen ongelijkvloerse oversteek Fregatweg-Weerterkerkweg-Hemelboomlaan.

Wethouder Ruimte & Financiën drs Guido Houben (PGM):
"Op deze manier leidt Investeren tot pure winst: voor ons milieu en de lokale economie, maar vooral ook voor de gezondheid! "