Nieuwsbericht Fiets- en faunabrug Itteren om te verbinden

Publicatiedatum: 18 maart 2016 10.10 uur

In opdracht van Buitengoed Geul & Maas en Rijkswaterstaat (RWS) heeft RHDHV een 'quickscan variantenstudie (fauna-/fietsbrug) Itteren' uitgevoerd naar de bestaande verkeersbrug bij Itteren en een nieuwe faunaverbinding over het Julianakanaal waarmee het Geuldal en de Grensmaas met elkaar verbonden worden. Dit alles in combinatie met een veilige fietsverbinding voor de bewoners van Itteren.

De doelstelling van de variantenstudie is het verkennen van oplossingen en het benoemen van een voorkeursvariant voor een viervoudige opgave:

  • Renovatie dan wel vervanging van Brug Itteren over het Julianakanaal.
  • Veilige fietsverbinding over Julianakanaal ter hoogte van Itteren.
  • Ecoduct ten behoeve van grote grazers.
  • Ecoduct ten behoeve van het oplossen van knelpunten zoals benoemd in het MeerJarenProgrammaOntsnippering (MJPO) – benoemd als knelpunt Limburg(Li)-21.

Door dit alles met elkaar te combineren creëren we de maximale win-win situatie met de meeste 'meekoppelingen' en bijbehorende synergie voordelen.

Begeleidingsgroep

RHDHV heeft een breed pallet aan oplossingen voor deze opgaven met een begeleidingsgroep besproken. In de begeleidingsgroep zaten deelnemers van de gemeentes Maastricht en Meerssen, Dorpsraad Itteren, IVN-Meerssen, Consortium Grensmaas, Provincie Limburg, Buitengoed Geul & Maas (BGM), Maaswerken en RWS. In de twee bijeenkomsten zijn de varianten kwalitatief beoordeeld op een aantal gezamenlijk benoemde criteria.

Uit de sessies met de stakeholders is unaniem voor de voorkeursvariant 1b(1) gekozen. Deze voorkeursvariant kent een faunapassage van 15 meter breed gelegen bij de geulmonding. De fietsbrug komt naast de huidige brug van Itteren. Ten einde de haalbaarheid van het project te vergroten wordt een concessie gedaan aan de locatie van de faunabrug. Er wordt een voorstel voorbereidt om deze direct ten noorden van de brug Itteren haar plaats te laten krijgen.

Besluitvorming

Gedurende deze haalbaarheidsstudie wordt op onderdelen met het Consortium Grensmaas en de Dorpsraad Itteren overlegd. Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsinventarisatie wordt een definitieve keuze gemaakt voor de locatie en breedte van de faunabrug in samenhang met de te realiseren fietsbrug en de renovatie van de brug Itteren. De financiële en technische aspecten worden nu verder uitgewerkt. De uitkomsten van dit alles worden voorgelegd aan de Stuurgroep Buitengoed Geul & Maas. Definitieve besluitvorming is voorzien eind april 2016.