Gemeente Meerssen | Feitenrelaas gepubliceerd over hoogwater brug Bunde 16 juli 2021

Nieuwsbericht Feitenrelaas gepubliceerd over hoogwater brug Bunde 16 juli 2021

Gepubliceerd op: 07 februari 2022 15:00

Foto 'gat in de dijk'
Bericht van Rijkswaterstaat

Tijdens de hoogwatercrisis ontstond rond 16 juli 2021 een incident met kortstondig veel wateroverlast bij de brug over het Julianakanaal bij Bunde. Het vermeende 'gat in de dijk'.

Over deze situatie, die ingrijpende gevolgen had, is informatie bij elkaar gebracht, zoals tekeningen, technische informatie en de communicatie destijds vanuit Rijkswaterstaat en het Calamiteiten Team Waterkeringen.

Een deel van deze informatie is gebruikt voor het opstellen van een technische rapportage van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) over dit hoogwater. https://www.enwinfo.nl/publicaties/

Daarnaast heeft onafhankelijk kennisinstituut Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat een feitenrelaas opgesteld specifiek over de situatie bij brug Bunde. Het geeft een feitelijk overzicht van de gebeurtenissen rond 16 juli bij de brug Bunde. Het rapport is geen evaluatie en bevat ook geen uitspraken over toekomstige ontwikkelingen.

Rijkswaterstaat stelt dit relaas beschikbaar om zo tegemoet te komen aan de informatiebehoefte die bij de bewoners en andere betrokkenen leeft. Het rapport is vrij technisch van aard. Mocht u naar aanleiding van dit document nog vragen hebben dan kunt u (gratis) bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002.

Deze informatie kan onder meer gebruikt worden bij kennisontwikkeling met betrekking tot toekomstig extreem hoogwater.