Gemeente Meerssen | Feiten & cijfers over de sirene

Nieuwsbericht Feiten & cijfers over de sirene

Gepubliceerd op: 27 oktober 2021 11:35

sirene
Elke eerste maandag van de maand hoort u de sirene in onze gemeente. De Rijksoverheid beraadt zich over de toekomst van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (de WAS). Hier is nog geen besluit over genomen. In de komende jaren besluiten het kabinet en de Tweede Kamer of en hoe het WAS wordt voortgezet.

Feiten & cijfers over het WAS

Het WAS is één van de crisiscommunicatiemiddelen die kan worden ingezet bij een ramp, crisis of ander ernstig incident. De sirenes zijn in 1998 in gebruik genomen en bestaat uit 4.278 sirenes verdeeld over Nederland. In het geval van een ramp of crisis kunnen de sirenes worden aangezet. Burgers worden geacht zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en de radio of televisie aan te zetten op de regionale rampenzender wanneer zij de sirene horen. Het WAS is primair bedoeld voor de waarschuwing buitenshuis; de waarneembaarheid binnenshuis is minder zeker vanwege andere geluidbronnen, dubbele beglazing en isolatietechnieken.

Het bereik

Uit onderzoek blijkt dat het bereik van het WAS fluctueert tussen 75% en 80% van de bevolking (12 jaar en ouder). Het bereik van NL-Alert fluctueert tussen 85% en 90% procent. Het algemene bereik onder de bevolking is bij NL-Alert dus 10 procent hoger. De inzet van het WAS is gemiddeld 1 á 2 keer per jaar. Het WAS is de laatste twee keer ingezet in Zuid-Limburg: in 2019 (vrijgekomen giftige stof op Chemelot) en 2021 (evacuatie vanwege overstroming Meerssen). De sirenes zijn door het Rijk alleen geplaatst in woonkernen met 1.000 inwoners of meer. Er staan vrijwel geen sirenes in kleine dorpen en buurtschappen, op het platteland, in natuur- en recreatiegebieden en andere buitengebieden.

Crisiscommunicatie vanuit de overheid

De overheid heeft de taak om burgers te waarschuwen bij een ramp, crisis of ander ernstig incident en informatie te verschaffen. Om aan deze taak uitvoering te geven, is het noodzakelijk zoveel mogelijk burgers te alarmeren en informeren. De overheid beschikt over verschillende crisiscommunicatiemiddelen, waaronder NL-Alert, sirenes, regionale apps, websites en sociale media van veiligheidsregio's en gemeenten, regionale rampenzenders op radio en tv, het publieksinformatienummer 0800-1351, www.crisis.nl en geluidswagens.