Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Feestelijke opening gymzaal Ulestraten op dinsdag 28 augustus

Gepubliceerd op: 17 augustus 2018 09:45

Gymzaal Ulestraten - kinderen bouwbord 250
De gymzaal in Ulestraten wordt officieel geopend!

Op dinsdag 28 augustus 2018 wordt de nieuwe gymzaal aan de Kasteelstraat in Ulestraten feestelijk geopend. De gymzaal werd al vorig schooljaar in gebruik genomen, o.a. voor de gymlessen van de kinderen van basisschool De Triangel, maar nu volgt dus de officiële opening.

Bekendmaking nieuwe naam

Het officiële gedeelte van de opening van de nieuwe gymzaal vindt plaats van 15.00-16.00 uur. We maken eerst de winnaar bekend van de prijsvraag voor het bedenken van een naam voor de nieuwe gymzaal. De winnaar (maar het kunnen er natuurlijk ook meer zijn!) verricht vervolgens samen met wethouder Jan Gulikers de officiële openingshandeling.

Denkoefening

Op 20 maart organiseerde bouwbedrijf Habenu-Van de Kreeke een demo-middag voor het junior bouwteam. De aanwezigen kregen een denkoefening mee naar huis. Na de officiële opening wordt ook de winnaar van deze oefening in het zonnetje gezet.

Hele dag sporten

De kinderen van basisschool De Triangel en hun ouders /verzorgers, verdere gebruikers van de gymzaal en de bouwpartners zijn aanwezig bij de feestelijke opening. De kinderen kunnen de hele dag in de nieuwe gymzaal sporten. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Wat betreft de naamgeving van de gymzaal het volgende:

in de raadsvergadering van 30 mei 2018 werd een motie door raadslid Bjorn Hendriks (partij FOCUS) ingediend, waarin werd voorgesteld om de gymzaal in Ulestraten een naam te geven (is niet bij alle gymzalen het geval) en voor de naamgeving een prijsvraag onder de kinderen van de basisschool uit te schrijven. Deze motie werd door de hele gemeenteraad gesteund en dus unaniem aangenomen. Vervolgens is het college van B&W daarmee aan de slag gegaan. Alle leerlingen van de basisschool konden een naam indienen en een voordrachtcommissie heeft alle ingezonden namen beoordeeld. Deze voordrachtcommissie bestond uit drie personen, te weten een lid van de gemeenteraad (de indiener van de motie), een lid van het Buurtnetwerk Ulestraten en de directeur van de basisschool. Deze commissie heeft na beoordeling van alle inzendingen een gemotiveerde voordracht van drie namen aan het college gedaan en vervolgens heeft het college daaruit een keuze gemaakt. Op 28 augustus wordt de naam onthuld en zal ook bekend worden gemaakt welk kind (of kinderen) deze naam heeft ingediend. De naam krijgt een mooie plek op de gevel van de nieuwe gymzaal.