Gemeente Meerssen | Extra vergoeding voor controle coronatoegangsbewijs (CBT)

Nieuwsbericht Extra vergoeding voor controle coronatoegangsbewijs (CBT)

Gepubliceerd op: 16 november 2021 10:35

Vergoeding van het Rijk

Vanaf 6 november 2021 zijn de locaties uitgebreid waar het coronatoegangsbewijs geldt. Bezoekers van onder anderen horeca, culturele instellingen, binnensport, casino's, gemeenschapshuizen en evenementen moeten verplicht een coronatoegangsbewijs tonen bij binnenkomst. Locaties waar het coronatoegangsbewijs geldt, kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor de controle op dit toegangsbewijs. Het Rijk heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. De gemeente Meerssen heeft voor dit doel € 48.052,94 van het Rijk ontvangen (omgerekend ca. € 2,50 per inwoner). Dit bedrag is meteen ook het plafond van deze regeling. Indien het beschikbare bedrag wordt overschreden, verdelen wij de beschikbare gelden naar rato onder de aanvragers. Dit kan dus betekenen, dat bij toekenning niet alle door u opgegeven kosten worden vergoed.

coronatoegangsbewijs, subsidie controle
Aanvragen mogelijk t/m 7 januari 2022

Heeft u in de periode van 22 september 2021 t/m 31 december 2021 extra kosten gemaakt voor de controle op toegangsbewijzen?

Dan kunt u uw aanvraag tot en met 7 januari 2022 mailen naar info@meerssen.nl. Vermeld als onderwerp: 'Aanvraag subsidie naleving controleplicht CTB'.

Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens:

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijf/organisatie/vereniging
 • KvK-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Omschrijving reden aanvraag
 • Datum activiteit(en) kostenvergoeding
 • Bedrag kostenvergoeding inclusief BTW
 • Rekeningnummer + naam rekeninghouder (IBAN)
 • Factuur/bewijs (loonstrook) als bijlage

Wij beoordelen uw aanvraag en laten u weten of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten. Bij toekenning ontvangt u de compensatie in het eerste kwartaal van 2022. Vragen? Stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Vergoedbare kosten

De volgende kosten komen in aanmerking:

 • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 • verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1; 
 • in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 • verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5.

Niet vergoedbare kosten

De volgende kosten komen niet in aanmerking: 

 • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
 • kosten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk, Provincie en/of de gemeente is verstrekt.
 • kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Terugvordering

Als u een vergoeding aanvraagt, gaat u akkoord met de Landelijke Regelgeving rondom de controle van het coronatoegangsbewijs.  

 • Als uit controle blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de hoogte van de subsidie, wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd
 • Als achteraf blijkt dat de subsidie voor andere activiteiten is ingezet, kan deze eveneens worden teruggevorderd. 
 • Ook kan terugvordering plaaatvinden als blijkt dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd.

Samen sterk

We zijn opnieuw in moelijke periode beland en wensen iedereen veel sterkte.

Alleen samen krijgen we corona onder controle!