Nieuwsbericht Extra raadsvergadering woensdag 3 augustus 2016

Publicatiedatum: 11 juli 2016 15.30 uur

Op woensdag 3 augustus 2016 vindt een extra raadsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering behandelt de raad financiële stukken. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept- agenda:

  • Opening en vaststelling van de agenda
  • Vaststelling programmarekening 2015
  • Bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2015
  • Reservering overschotten decentralisatiegelden 2015

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda met bijbehorende stukken zijn vanaf 1 augustus 2016 ter inzage:

  • via het Raadsinformatiesysteem op deze website;
  • op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
  • in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45).
    Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Jack Willems, telefoon 043-3661660. E-mail: jack.willems@meerssen.nl.