Gemeente Meerssen | Extra raadsvergadering op maandag 14 september 2020

Nieuwsbericht Extra raadsvergadering op maandag 14 september 2020

Gepubliceerd op: 08 september 2020 08:40

Raad
Op maandag 14 september 2020 vindt er een extra digitale raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt deze extra vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Bespreking brief fracties BRUG-M en Het Origineel inzake verzoek verder af te zien van het onderzoek naar de totstandkoming van een regiegemeente
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Nieuwsbericht 04-09-2020 - Dringend verzoek wethouders aan de raad: Extra-raadsvergadering over de koers van de gemeente