Nieuwsbericht Extra raadsvergadering 12 januari 2016

Publicatiedatum: 20 december 2016 09.10 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 12 januari 2017 vindt een extra openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering is als volgt:

  • Opening en vaststelling van de agenda
  • Tussentijdse en tijdelijke toelating/beëdiging als vervangend raadslid mevrouw E.M.J. Heusschen
  • Sterkte-Zwakte analyse gemeente Meerssen in het kader van samenwerking
  • Ontwerp luchthavenbesluit MAA (Maastricht Aachen Airport)

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (en bijlagen) voor deze vergadering digitaal inzien via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De papieren stukken liggen ter inzage:

  • op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (telefoon 14 043)
  • in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45). Openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl