Gemeente Meerssen | Extra pagina Weekblad de Geulbode van 4 augustus over de Wateroverlast

Nieuwsbericht Extra pagina Weekblad de Geulbode van 4 augustus over de Wateroverlast

Gepubliceerd op: 03 augustus 2021 14:05

Wateroverlast
In weekblad de Geulbode van woensdag 4 augustus 2021 treft u een extra pagina aan over de wateroverlast in de gemeente Meerssen. U kunt de pagina hier bekijken.

Dit is een pdf-bestand. Kunt u het bestand niet lezen, dan vindt u hieronder de tekst uit het pdf-bestand.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Gevolgen watersnoodramp in de gemeente Meerssen


Overstroming riviertje de Geul en andere waterlopen

Op 14, 15 en 16 juli 2021 kregen grote delen van Limburg te kampen met ernstige wateroverlast. De rijksoverheid heeft deze gebeurtenis inmiddels gekwalificeerd als ramp. In onze gemeente hebben extreme hoeveelheden regenwater ertoe geleid, dat de Geul en andere beken uit hun oevers traden. Dit heeft tot enorme wateroverlast geleid in grote delen van Bunde, Geulle, Meerssen en Rothem.

Extreme regenval

In haar oorspronkelijke verloop mondde de Geul rechtstreeks uit in de Maas. Sinds de aanleg vanhet Julianakanaal en de bijbehorende dijken mondt de Geul via een buis (duiker) onder de dijken van het Julianakanaal uit in de Maas. De recente hoeveelheid neerslag was veel meer dan de buis onder het Julianakanaal kon verwerken. Doordat het water door enerzijds de te geringe afvoercapaciteit van de buis en anderzijds de tegendruk van de overvolle Maas niet kon wegstromen, heeft dit tot ernstige overstromingen geleid in onze gemeente Meerssen.

Evacuatie bedreigde gebieden Bunde en Geulle

Vrijwel gelijktijdig was er sprake van een 'wel' onder de dijk van het Julianakanaal. Omdat er reeds sprake was van een enorme hoeveelheid overstromingswater dachten omwonenden en ingeschakelde hulpdiensten dat er sprake kon zijn van een dijkdoorbraak. Om de kans op slachtoffers te voorkomen, heeft de rampbestrijdingsorganisatie besloten om bewoners van Bunde en Geulle te evacueren.

Dijk inmiddels verstevigd

Nadat de evacuatie had plaatsgevonden, bleek uit nadere inspectie door Rijkswaterstaat dat bij de voet van de dijk sprake was van een 'wel'. Rijkswaterstaat heeft daarop de dijk laten verstevigen. Via een andere duiker is het water vanuit de overstromingsbieden bij de dijk richting Geulle aan de Maas gestroomd. Omdat ook hier de beken de hoeveelheden regenwater niet aankonden, is daardoor ook in Geulle aan de Maas hevige wateroverlast ontstaan. Dit ondanks de extra ingezette pompen van het waterschap en de brandweer.

Duidelijkheid nodig

Voor onze ernstig getroffen inwoners is duidelijkheid nodig over de oorzaak van de wateroverlast. Hierover vindt momenteel overleg plaats met o.a. Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. Het gemeentebestuur hoopt wat dit betreft op korte termijn duidelijkheid te kunnen verschaffen aan de getroffen inwoners. Voor dit doel heeft het gemeentebestuur Rijkswaterstaat bij brief verzocht om de oorzaak van de wateroverlast te bevestigen. Dit is onder andere belangrijk om een beroep te kunnen doen op de eigen verzekeraar en het nationale rampenfonds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe een verwoestende kracht
een verbindende kracht kan zijn...


De afgelopen dagen hebben we gezien hoe een verwoestende kracht ook een verbindende kracht kan zijn. Hand in hand hebben inwoners en ondernemers, brandweer, politie, GHOR, medewerkers van de gemeente, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Defensie, GGD, WML, Rode Kruis, andere vrijwilligersorganisaties, maar ook familieleden, buren, collega's en vrienden de handen ineen geslagen om elkaar te helpen en te ondersteunen.

Dankzij de inspanning van velen is erger voorkomen.
Het gemeentebestuur leeft mee met iedereen die getroffen is.

Aan iedereen die zich heeft ingezet - en nog steeds inzet - voor de getroffenen van de wateroverlast, met grote letter: BEDANKT

---

Nazorg & ondersteuning


Veelgestelde vragen en antwoorden

Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geven wij met behulp van de betreffende instanties antwoord op veelgestelde vragen over o.a. dethema's waterveiligheid (Waterschap, Rijkswaterstaat), gezondheid (GGD en WML),
hulp en ondersteuning (o.a. Rode Kruis, Trajekt, Ruggesteun).

Overige informatie volgt zo spoedig mogelijk

Vragen waarop wij nog geen antwoord hebben (o.a. met betrekking tot verzekeringen, rampenfonds) zijn voorgelegd aan de betreffende instanties. Wij hopen u wat dit betreft op zo mogelijke termijn te kunnen informeren.

---

Houd de berichtgeving van degemeente goed in de gaten

De extreme regenval heeft in onze gemeente geleid tot enorme schade voor de inwoners en ondernemers in de getroffen gebieden.

Gezien de mogelijke oorzaken heeft de gemeente wellicht niet alle getroffen adressen in beeld. Houd daarom de gemeentelijke berichtgeving goed in de gaten als het gaat om bijvoorbeeld informatie die van belang kan zijn voor uw verzekering.

Overigens zullen wij u zo snel mogelijk informeren over de financiële tegemoetkoming uit het rampenfonds (giro 777).

Nieuws automatisch in uw mailbox

Als u zich via www.meerssen.nl aanmeldt voor de gemeentelijke nieuwsbrief, ontvangt u nieuws eninformatie van de gemeente automatisch in uwmailbox.

Heeft u geen internet?

Volg het gemeentelijke nieuws in huis-aan-huisblad Weekblad de Geulbode.

---

Meer informatie

Uitgebreide informatie zie www.meerssen.nl.

Nieuws automatisch in uw mailbox?
Meld u op onze website aan voor de nieuwsbrief Sfeervol Meerssen.

Geen internet? Bel 14 043

Hulpvragen met betrekking tot wateroverlast kunt u stellen via wateroverlast@meerssen.nl.
Of bel 14 043.