Nieuwsbericht Extra controle politie op landbouwverkeer, motorrijders en wielrenners

Publicatiedatum: 11 april 2016 14.50 uur

In het kader van het project 'Integraal Verkeerstoezicht Heuvelland' gaat de politie in de maanden maart-oktober 2016 in de vijf Heuvellandgemeenten extra controles uitvoeren ten aanzien van landbouwverkeer, motorrijders en groepen wielrenners.

Waar wordt op gecontroleerd?

Met betrekking tot het landbouwverkeer zijn de controles gericht op snelheid en de breedte, hoogte en lengte van samengestelde landbouwvoertuigen. Daarnaast spreekt de politie de landbouwers aan op door hun veroorzaakte wegvervuiling en het opruimen daarvan. Motorrijders worden vooral gecontroleerd op snelheid en geluid. Bij de wielrenners zijn de controles vooral gericht op hinderlijk en verkeersgevaarlijk gedrag. Tijdens de controles wordt verbaliseerd.

Controleplaatsen

In de genoemde periode zullen een aantal staande controles worden uitgevoerd, waarbij de weggebruiker met zijn voertuig naar een controleplaats wordt gebracht. Op die controleplaats zal het voertuig worden onderworpen aan een nadere inspectie. Deze is vooral gericht op inrichtingseisen, geluidsnormen en voor wat betreft landbouwverkeer op afmetingen en gewichten, lading, verwisselbare uitrustingstukken, verlichting, markeringen en ontheffing van de wegbeheerder in verband met afwijkende afmetingen. Bij geconstateerd gebreken zal altijd worden verbaliseerd. Ook zal de politie regelmatig snelheidscontroles uitvoeren met behulp van een laser gun of een stationaire radar installatie.

Overlast en verkeersonveilige situaties

De grootste groep landbouwers, motorrijders en wielrenners heeft zijn zaakjes keurig op orde en houdt zich aan de regels. Individuele, landbouwers, motorrijders of wielrenners gaan echter de weg op met een voertuig, dat niet voldoet aan de inrichtingseisen. Ook lappen enkelen de verkeersregels aan hun laars. Die laatste zijn echter beeldbepalend voor een grote groep. Ze veroorzaken overlast en verkeersonveilige situaties. Met het uitvoeren van deze actie wordt ook geluisterd naar de bewoners van het Heuvelland, die aangeven regelmatig hinder en overlast te ondervinden van deze weggebruikers.

Dit project wordt in samenwerking met de vijf Heuvelland gemeenten uitgevoerd. Het is voornamelijk gericht op een gedragsverandering bij die individuele verkeersdeelnemer, zodat de overlast voor de Heuvelland bewoners wordt verminderd en de verkeersveiligheid wordt verhoogd.