Nieuwsbericht Evaluatierapport Buitengoed Geul & Maas

Publicatiedatum: 14 juli 2017 14.50 uur

Evaluatierapport BGM
Buitengoed Geul en Maas is als organisatie nu een aantal jaren (sinds 2013) bezig. Een goed moment om terug te kijken hoe we er voor staan. Wat hebben we bereikt? Is er voldoende basis om door te gaan en wat zouden we dan anders of beter kunnen doen? Aan de hand van feitelijke constateringen, bereikte resultaten en interviews met diverse betrokkenen is de periode van 2013 tot eind 2016 geëvalueerd.

Deze rapportage is inmiddels klaar en voor onze partners en geïnteresseerden beschikbaar. 

Evaluatierapport Buitengoed Geul & Maas inzien