Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Evaluatie subsidiebeleid

Gepubliceerd op: 05 december 2019 13:40

subsidiebeleid
Enige tijd geleden bent u c.q. zijn de subsidieaanvragers gevraagd om een vragenlijst in te vullen in het kader van de evaluatie van het subsidiebeleid dat in oktober 2016 werd vastgesteld. Hartelijk dank aan iedereen die de vragenlijst hebben ingevuld. Dankzij deze input en de evaluatie hebben we namelijk een beter inzicht in de opbrengsten en de knelpunten van het huidige subsidiebeleid. Daarnaast weten we wat goed en wat (nog) beter kan voor de toekomst.

Evaluatierapport

De resultaten van de vragenlijsten zijn inmiddels compleet en verwerkt in een rapport. Het rapport is recent, gezamenlijk met het rapport van de interne evaluatie, vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders. Het rapport is vervolgens gecommuniceerd naar alle subsidieaanvragers die een vragenlijst hebben ingevuld. Nu wordt het rapport openbaar geplaatst.

In het rapport zijn de resultaten van de vragenlijsten opgenomen inclusief bijbehorende conclusies en aanbevelingen voor de toekomst.  U kunt het rapport terugvinden op www.meerssen.nl (Regelen & Aamvragen - Subsidies).

Hoe verder?

De beleidsaanbevelingen voortvloeiend uit de evaluatie worden de komende periode nader uitgewerkt. Sommige zaken kunnen op korte termijn al worden doorgevoerd, andere zaken hebben wat langer de tijd nodig en/of is besluitvorming door het college en/of de gemeenteraad voor nodig. Hoe dan ook gaan we de komende periode aan de slag om het interne en externe subsidieproces te verbeteren.

Wat betekent dit voor de subsidieaanvragers?

Vooralsnog zult u geen verandering merken. Hier en daar zijn er wel al verbeteringen doorgevoerd zoals de mogelijkheid om uw subsidieaanvraag op te slaan op uw computer en ook is het digitaal ondertekenen van de aanvraag nu gemakkelijker. Veranderingen die meer omvangrijk en/of ingrijpend zijn worden gedurende de komende periode tijdig aan alle subsidieaanvragers gecommuniceerd.

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met Bibi Pasmans of Isuf Xhemajli via telefoon 14 043 of e-mail bibi.pasmans@meerssen.nl / isuf.xhemajli@meerssen.nl.