Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Evaluatie subsidiebeleid

Gepubliceerd op: 11 juli 2019 14:15

subsidiebeleid
De voorlopige resultaten van de evaluatie van het huidige subsidiebeleid zijn op woensdag 3 juli gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst voor gemeenteraadsleden en burgerleden van de raadsadviescommissies. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties aanwezig die subsidie ontvangen.  Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezigen o.a. geïnformeerd over de resultaten van de vragenlijst die door subsidieaanvragers zijn ingevuld.

Uit deze evaluatie bleek dat de meerderheid (64%) vindt dat het aanvragen van subsidie gemakkelijk is. De meerderheid (73%) gaf daarnaast aan dat de eisen en voorwaarden om subsidie te ontvangen reëel zijn. Ook enkele ervaren knelpunten kwamen aan bod, zoals onvoldoende aanvraagtermijnen voor aanvragers van een activiteiten of evenementensubsidie of de informatieverstrekking over afwijzing van een subsidieaanvraag.

De resultaten van de evaluatie worden verder uitgewerkt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het oplossen van de knelpunten. Het evaluatierapport wordt na de zomervakantie vastgesteld door het College van B&W en daarna doorgestuurd naar de  gemeenteraad. Dan is het rapport ook openbaar en wordt dit via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen (gemeentepagina's in De Geulbode, gemeentelijke website, digitale nieuwsbrief) bekendgemaakt. Dat zal in het najaar gebeuren.