Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Evaluatie ontmoetingsplekken Meerssen

Gepubliceerd op: 10 oktober 2019 12:10

Ontmoetingsplekken
Een aantal jaren geleden heeft het gemeentebestuur van Meerssen samen met diverse partners in elke woonkern een ontmoetingsplek gerealiseerd. Een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en recreëren. De ontmoetingsplekken werden primair voor jongeren(groepen) gerealiseerd, maar ook voor (dag)recreanten (fietsers en wandelaars) zijn ze geschikt. Ook bij u in de buurt is / was er wellicht een ontmoetingsplek. Wij horen graag uw mening!

Uw mening is belangrijk!

Het gemeentebestuur van Meerssen vindt het belangrijk een beeld te krijgen van uw ervaringen met deze ontmoetingsplek. Zowel inwoners als jongeren(groepen) worden bevraagd. We willen graag onderzoeken of we ons doel - dat we met deze ontmoetingsplekken voor ogen hadden - hebben bereikt. Dit geeft ons ook informatie over de werkwijze en aanpak in de toekomst.

De gemeente Meerssen heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) daarom gevraagd onderzoek te doen naar de (jongeren)ontmoetingsplekken in onze gemeente. Voor dit doel heeft het CCV een (anonieme) digitale vragenlijst gemaakt. Deze kunt u t/m 1 november 2019 vinden op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl (Projecten –>Ontmoetingsplekken).

Omdat wij uw mening en ervaringen erg belangrijk vinden, willen wij u vragen deze vragenlijst in te vullen. Het kost ongeveer 5 minuutjes van uw tijd en helpt ons enorm!

Oók voor ontmoetingsplek Bunde!

De ontmoetingsplek in Bunde aan de Spoorstraat werd al eerder dit jaar opgeheven. Desondanks vragen wij de inwoners uit deze kern en de (directe) omgeving van de ontmoetingsplek aan de Spoorstraat om ook de vragenlijsten in te vullen in het kader van de evaluatie. Uw ervaringen zijn immers van belang voor de werkwijze en aanpak in de toekomst. Na de verwijdering van de ontmoetingsplek werd er met het oog op de toekomst vervolgens een pilot gestart op een potentieel nieuwe locatie aan het terrein Heiveld te Bunde. Deze is nu "on hold" gezet in afwachting van de evaluatie van de ontmoetingsplekken. Zodra de uitkomsten van de vragenlijsten in de kern Bunde bekend zijn zal er een gesprek met alle betrokken partijen in deze pilot plaatsvinden. Dit gesprek zal onder leiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) plaatsvinden waarin de opbrengsten van de evaluatie en vooral de toekomst van een ontmoetingsplek in Bunde centraal staat. Het is van belang om nogmaals het gesprek aan te gaan met alle betrokken partijen.

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Mede namens het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,
Wethouder Marly Heusschen

Marly Heusschen
Wethouder Jeugdbeleid

Meer informatie over de aanpak Respectvol Samenwerken in de gemeente Meerssen/Jeugdbeleid openbare ruimte