Nieuwsbericht Enquête monumentale gebouwen gemeente Meerssen 2017

Publicatiedatum: 08 juni 2017 12.15 uur

Enquete Monumenten
Beste meneer, mevrouw,

Mijn naam is Tim Habets, student Bouwtechnische Bedrijfskunde aan Zuyd Hogeschool in Heerlen. Voor de gemeente Meerssen doe ik in het kader van mijn afstudeerstage onderzoek naar monumentale gebouwen in de gemeente Meerssen. Hierbij onderzoek ik o.a. welke monumentale gebouwen in de toekomst mogelijk risico's lopen door bijvoorbeeld leegstand of verval, en kijk ik of er mogelijk oplossingen zijn om teloorgang van monumentale gebouwen tegen te gaan.

De gemeente Meerssen kent 111 rijksmonumenten en 60 gemeentelijke monumenten. Daarnaast is er veel erfgoed zonder beschermde of monumentale status.

Voor mijn onderzoek stel ik in deze enquête een aantal vragen over de betekenis die monumentale gebouwen in uw omgeving of in onze gemeente voor u hebben. De resultaten van deze enquête neem ik mee in de conclusie van mijn  onderzoek, zodat voor het gemeentebestuur duidelijk wordt welke meerwaarde het monumentaal vastgoed heeft voor de inwoners. Alle informatie uit deze enquête wordt zonder naamsvermelding behandeld.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Tim Habets, student Bouwtechnische Bedrijfskunde Zuyd Hogeschool

Button enquête invullen