Gemeente Meerssen | Enquête - Denk mee over Burgerparticipatie, Actief Burgerschap en Burgerkracht

Nieuwsbericht Enquête - Denk mee over Burgerparticipatie, Actief Burgerschap en Burgerkracht

Gepubliceerd op: 12 november 2021 11:45

Van gemeente naar gemeenschapMeedenken

De gemeente doet haar werk voor alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Omdat u als geen ander weet wat uw buurt of wijk nodig heeft, vragen wij u regelmatig om mee te denken over gemeentelijke plannen en projecten. In de loop der jaren hebben velen van u van deze participatiemogelijkheid gebruik gemaakt. En daar zijn wij blij mee.

Omgevingswet biedt ruimte voor eigen initiatief

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief om het leven in hun buurt of wijk te verbeteren. De nieuwe Omgevingswet, die in de loop van 2022 ingaat, biedt hiervoor veel ruimte. De initiatiefnemer moet er dan wel voor zorgen dat hij tijdig 'in gesprek gaat' met buren of andere betrokken die iets van het initiatief gaan merken of ondervinden. In de loop der jaren hebben we tal van meedenkbijeenkomsten, klankbordgroepen en inloopavonden georganiseerd waarin u - soms met behulp van speciale werkvormen - kon meedenken over gemeentelijk beleid, plannen en projecten. Ook houden we regelmatig enquêtes om uw mening te peilen over bijvoorbeeld de energietransitie, de woonvisie of de kwaliteit van de zorg. Afhankelijk van het onderwerp geven enkele tientallen tot enkele honderden mensen hun mening. Door de coronamaatregelen hebben we dat de laatste anderhalf jaar meestal online gedaan. Naast persoonlijke ontmoetingen en gesprekken blijkt dat een uiterst laagdrempelige manier om veel mensen te bereiken. Participatie vindt overigens niet alleen plaats op initiatief van de gemeente: ook vanuit de gemeenschap wordt regelmatig het initiatief genomen om met elkaar in gesprek te gaan.

Burgerparticipatie: wat gaat goed en wat kan beter?

Om u 'mee te nemen' in de ontwikkelingen rond de nieuwe Omgevingswet & Participatie, en tegelijkertijd te horen wat naar uw mening goed gaat en beter kan op het gebied van burgerparticipatie, actief burgerschap en burgerkracht houden wij van vrijdag 12 november tot en met woensdag 8 december een online-enquête. Daarnaast organiseren wij enkele meedenkbijeenkomsten (voor o.a. de Buurtnetwerken en ook de Adviesraad Sociaal Domein ivm 'stille doelgroepen'). 

Wij stellen uw mening op prijs!  

Enquete

U kunt de enquête invullen met uw computer, smartphone of tablet. Voor mensen zonder internet is een papieren vragenlijst verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum via het algemene telefoonnummer 14 043.