Nieuwsbericht Energiebesparende maatregelen woningen: Ondertekening concessieovereenkomst project Service Provider

Publicatiedatum: 20 juli 2017 10.05 uur

In het kader van de Regionale Energie Alliantie en het VNG Ondersteuningsprogramma Energie nemen de gemeenten in Limburg deel aan verschillende energieprojecten om koopwoningen te verduurzamen. Voor dit doel zijn ze een samenwerkingsverband aangegaan. Daarnaast wil de regio Maastricht Heuvelland aansluiten bij de ambitie van Provincie Limburg om 100.000 woningen energiezuiniger te maken in 2020. De projecten Dubbel Duurzaam, Energie Loket en Service Provider geven hieraan vorm.

Project Service Provider

Met het project Service Provider wil de gemeente stimuleren dat woningeigenaren (al dan niet in verenigingsverband VVE) energiebesparende maatregelen treffen door bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen of woningisolatie. Voor dit doel sluit de gemeente een overeenkomst met Volta Limburg, die zowel de gemeente als de woningeigenaren volledig ontzorgt. Volta Limburg regelt (bijna) alles. Van de woningeigenaren wordt een minimale inspanning gevraagd. Het project levert niet alleen een besparing op in de energiekosten:  de woning wordt energiezuiniger en krijgt daardoor een beter energielabel, dus een belangrijke meerwaarde voor de bewoner.

Ondertekening Concessieovereenkomst Volta

Op donderdag 20 juli ondertekende wethouder Milieu Désirée Cortenraede de concessieovereenkomst voor het project Service Provider. Na de zomervakantie hoort u meer over het project Service Provider en de andere projecten.