Nieuwsbericht Eerste uitgave van de Nieuwbrief Respectvol Samenwerken

Publicatiedatum: 08 juli 2016 12.30 uur

Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken
Voor jongeren is het belangrijk, dat zij elkaar kunnen opzoeken en een eigen plek hebben waar ze samen tijd kunnen doorbrengen. Vaak gebeurt dat buiten: ergens op een bankje, straat of plein. Dit kan echter tot overlast leiden. Vraag is daarom hoe we onze jeugd een eigen plek kunnen geven, zonder dat de omgeving daarvan hinder ervaart. In de loop der jaren zijn allerlei maatregelen bedacht, die helaas niet altijd het gewenste resultaat hebben bereikt. Wethouder Jeugd Berry van Rijswijk heeft daarom besloten het anders te gaan aanpakken.

Werkgroep Respectvol Samenwerken

'Respectvol Samenwerken' is een vernieuwende aanpak, waarbij jongeren, ouders, buurtbewoners, buurtnetwerken en betrokken instanties met elkaar contact hebben om samenwerking tot stand te brengen, en met name ook: onderling begrip. Een speciale werkgroep zorgt voor de coördinatie. De werkgroep bestaat uit de betreffende beleidsmedewerker van de gemeente, het gemeentelijke Sociaal Team, vertegenwoordigers van welzijnsorganisatie Trajekt en politie. Wethouder Berry van Rijswijk is nauw betrokken bij de werkgroep.

Eerste uitgave nieuwsbrief

Eén van de belangrijke actiepunten van de werkgroep Respectvol Samenwerken is verspreiding van een periodieke nieuwsbrief. Hierin leest u welke stappen de werkgroep zet en welke activiteiten en eventueel maatregelen in de buurt hieruit voortvloeien. Op vrijdag 8 juli 2016 verscheen de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken.

- Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken, nr 1 (8 juli 2016)

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u ook per e-mail op de hoogte blijven van deze aanpak? U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Aanmelden: stuur een mailtje naar communicatie@meerssen.nl.

Vragen?

Voor informatie kunt u terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.