Gemeente Meerssen | Eerste fysieke bijeenkomst Sportakkoord Meerssen

Nieuwsbericht Eerste fysieke bijeenkomst Sportakkoord Meerssen

Gepubliceerd op: 01 oktober 2021 13:40

Afgelopen dinsdagavond vond er de eerste fysieke bijeenkomst Sportakkoord Meerssen plaats in het gemeentehuis. Maar liefst 20 partners uit de themagroepen en wethouder sport Peter Hovens waren aanwezig. Onder leiding van Anita Verstappen, Hanneke Philipsen en Roger Heuvelsland werd op een interactieve wijze met elkaar van gedachten gewisseld.

Sportakkoord Meerssen - groepsfoto

Doel

Het doel van deze avond was om per themagroep een lonkend perspectief te ontwikkelen als koers voor de komende periode. Zo werd er vanuit iedere aanwezige aan antwoord gegeven op de vragen:

  • Wat gaat er goed?
  • Welke zorgen ervaar jij?
  • En wat zijn tips om nu al in beweging te komen?

Geslaagde avond!

De energie was bijzonder hoog deze avond, waardoor er veel bruikbare informatie naar voren kwam. Op de vraag 'Wat er gaat goed?' werd gesproken over de vele initiatieven die al zijn uitgerold zoals o.a. de Wintergames, Klopjacht Meerssen, het Beweegdiploma, Walking football, leider sportieve recreatie en het basketbal veld molenveldweg. Dit zijn allemaal initiatieven die zijn ontstaan binnen één van de themagroepen van het Sportakkoord Meerssen. 

De zorgen die ervaren worden, gaan vooral over borging van het huidige, de communicatie, de zichtbaarheid en samenwerking/verbinding tussen diverse partijen in de gemeente Meerssen. Ook is het bereiken van de niet-sportenden een belangrijk aandachtspunt. Nog niet iedereen doet mee.

Ten slotte zijn er ook nieuwe acties ontstaan. Zo gaan MIK Kinderopvang en de kinderfysiotherapie verder verkennen welke mogelijkheden er zijn om samen te werken. Daarnaast staat een afspraak gepland om te kijken op welke manier studenten kunnen worden ingezet bij het Beweegdiploma en andere sportverenigingen.

Ook verkennen we in hoeverre 'WijkConnect' als platform kan dienen, waar partijen - die in de gemeente Meerssen bezig zijn met bewegen - elkaar beter kunnen vinden.

Kortom: een geslaagde avond, waarin er kritisch is gekeken naar hoe de afgelopen periode is verlopen, maar vooral ook vooruit is geblikt op de kansen die er liggen om de gemeente Meerssen nog meer in beweging te krijgen.