Gemeente Meerssen | Eerste fase maatregelen wateroverlast Meerssen afgerond

Nieuwsbericht Eerste fase maatregelen wateroverlast Meerssen afgerond

Gepubliceerd op: 04 december 2020 12:05

Vandaag heeft aannemer Leenaerts uit Born de eerste fase van werkzaamheden afgerond, die de wateroverlast bij hevige buien in de gemeente Meerssen drastisch moeten verminderen. Minister Cora van Nieuwenhuizen gaf in september het startsignaal aan de Visweg in Meerssen.

Ambitie: vóór 2025 circa 90.000 m3 extra waterberging

In de samenwerkingsovereenkomst die het waterschap samen met de gemeente Meerssen, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Staatsbosbeheer, Waterleiding Maatschappij Limburg en Provincie Limburg in 2018 ondertekende, is de ambitie opgenomen om in de gemeenbte Meerssen vóór 2025 circa 90.000 m3 extra waterberging te realiseren. Intussen is de capaciteit van zeven bestaande regenwaterbuffers vergroot en zijn drie nieuwe regenwaterbuffers aangelegd. Hiermee is ca. 25% van de benodigde waterberging gerealiseerd. De kans op wateroverlast bij een toekomstige hevige bui is nu al aanzienlijk minder geworden. De werkzaamheden zijn mede gefinancierd door een rijksbijdrage van 3 miljoen euro.

Mooie mijlpaal

Bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg en wethouder Gerard IJff gaven de afronding van de eerste fase samen een officieel tintje. Foto: Johannes Timmermans.

Water in Balans - afronding eerste fase (foto JT)
Mevrouw Josette Van Wersch
: "Het is een mooie mijlpaal. We zijn er nog niet, maar we kunnen met het afronden van deze werkzaamheden voor veel inwoners gelukkig al heel wat zorgen wegnemen. We zetten als waterschap nu de volgende stappen maar gaan er ook vanuit dat de andere partijen en de inwoners van Meerssen ieder hun steentje bijdragen aan het verminderen van de wateroverlast."

Wethouder Gerard IJff: "Ik ben blij dat deze belangrijke eerste stappen zijn gezet in de strijd tegen de wateroverlast in Meerssen. Ondanks dat de overlast nu al aanzienlijk minder zal worden, kunnen we niet stil gaan zitten. We moeten sámen de schouders zetten onder verdere maatregelen. Ook onze inwoners dragen hier hun steentje aan bij door bijvoorbeeld hun perceel te vergroenen, te ontstenen of hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool. Samen gaan we deze strijd verder aan!"

Vervolg

In 2022 levert het waterschap nog eens vijf nieuwe regenwaterbuffers op en zijn de drie nooddammen bij Waterval vergroot. Het waterschap werkt nu aan de voorbereiding van deze tweede fase.

Programma Water in Balans

De genoemde werkzaamheden zijn onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel 'knoppen om aan te draaien': het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt.

Meer informatie

www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans