Gemeente Meerssen | Een week lang geen afvalinzameling door staking

Nieuwsbericht Een week lang geen afvalinzameling door staking

Gepubliceerd op: 16 februari 2023 12:35

Staking
Van woensdag 22 februari tot en met dinsdag 28 februari staakt een groot deel van de medewerkers van Stadsbeheer Maastricht. Dat heeft ook gevolgen voor de afvalinzameling en andere dienstverlening in de gemeente Meerssen. Wij begrijpen dat dit tot overlast kan leiden, maar vragen je begrip voor de situatie. Hieronder lees je er meer over.

Wat gebeurt er niet tijdens de stakingsperiode (22 t/m 28 februari)?

 • Er wordt geen restafval, PMD-afval en GFT-afval opgehaald.
 • De glasbakken worden niet geledigd en mogelijk ook afgesloten.
 • De ondergrondse containers voor restafval worden niet geledigd.
 • De milieuparken in Maastricht en Valkenburg zijn gesloten. 
 • Meldingen over afval bestemd voor Stadsbeheer Maastricht worden pas na 28 februari in behandeling genomen.
 • Afspraken voor het ophalen van grofvuil worden geannuleerd. U kunt wel alvast een nieuwe afspraak inplannen voor na 28 februari. De ze afspraken worden pas na 28 februari in behandeling genomen.
 • Er is geen distributie van rest- en pmd-zakken aan supermarkten. Dit wordt weer opgepakt na 28 februari.
 • Er is en geen uitgifte van afvalzakken voor incontinentieafval op de milieuparken in Maastricht. Deze zijn dicht.
 • De veegmachines rijden niet. De gemeente Meersen bekijkt of er een andere manier is om het carnavalsafval zo snel mogelijk van straat te krijgen.

Wat gebeurt er wel?

 • We blijven de nood- en hulpdiensten helpen.
 • De meldkamer Maastricht Heuvelland blijft bereikbaar

Veiligheid en meldingen

Constateer je een situatie die het werk van hulpdiensten (politie, ambulance of brandweer) in de weg kan staan? Of een andere situatie die direct gevaar oplevert voor de omgeving? Dan kun je dit telefonisch melden via telefoonnummer 14 043. We beoordelen in overleg met hulpdiensten de noodzaak om jouw melding op te pakken.

Wat kun je zelf doen?

Bewaar tijdens de staking je afval thuis en zet GFT-containers, PMD-zakken en restzakken niet aan de straat. Zo houden we de straat veilig, beperken we de overlast en voorkomen we ongedierte.

Heeft de staking gevolgen voor alle dienstverlening?

De staking heeft in de gemeente Meerssen alleen gevolgen voor het ophalen van het afval en ook de veegmachines rijden niet. Voor de overige dienstverlening van de gemeente heeft de staking geen gevolgen.

Wat gebeurt er na de staking?

Vanaf 1 maart wordt het afval weer via het normale inzamelrooster opgehaald. Je vindt het inzamelrooster in de afvalkalender en in de milieu app.

Er komen geen extra inzameldagen.

Inzameling oud papier en karton

Prezero doet niet mee aan de staking. Daarom wordt het oud papier en karton gewoon ingezameld.

Textielcontainers

De textielcontainers worden door SMHO beheerd en zijn niet afgesloten.

Prullenbakken

In de gemeente Meerssen worden de prullenbakken geleegd door MTB. Daar wordt niet gestaakt, maar de medewerkers van MTB zijn i.v.m. carnaval wel vrij t/m woensdag 22 februari. Op donderdag 23 februari gaan ze weer aan de slag.

Over de staking

De stakingen zijn een gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen over de cao-gemeenten. In diverse steden in het land hebben acties plaatsgevonden. FNV Overheid en CNV hebben op 16 februari een zesdaagse staking in Maastricht aangekondigd.