Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Een nieuw perspectief voor Meerssen: presentatie concept-rapport aan de raden van Meerssen en Maastricht

Gepubliceerd op: 06 september 2019 09:40

Toekomst Meerssen: bijeenkomst raden 4-9-2019
Afgelopen woensdag 4 september presenteerde bureau Berenschot in De Stip in Meerssen tijdens een openbare gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht haar concept-rapport van het verdiepingsonderzoek naar een regieorganisatie.

Goede opkomst

De bijeenkomst werd goed bezocht. Hans van de Werff van Berenschot presenteerde (de uitkomsten van) het onderzoek, waarna de raadsleden en de burgerraadsleden in groepen uiteen gingen om erover door te praten. Er waren veel vragen en er ontstond een levendige discussie in een goede sfeer. In elke groep zaten (burger)raadsleden van beide gemeenten. Na de groepsrondes werd vanuit iedere groep verslag gedaan aan de zaal over het gesprek en de vragen die tijdens het groepsgesprek naar boven waren gekomen. Zo kon iedereen daar kennis van nemen. Hans van de Werff zorgde vervolgens weer voor de beantwoording van de vragen.

Definitief rapport

Vandaag wordt het definitieve onderzoeksrapport op deze website gepubliceerd. Op 3 oktober neemt de gemeenteraad van Meerssen op basis van het definitieve rapport een principebesluit.

Toekomstbestendig Meerssen

De gemeente Meerssen wil over haar eigen toekomst kunnen besluiten. Sinds 2017 onderzoekt zij daarom de toekomstbestendigheid van haar bestuur en organisatie. Onderzoeksbureau Berenschot adviseert over te gaan naar een regieorganisatie met de gemeente Maastricht als vaste partner. Hier is nader onderzoek naar gedaan. Op vrijdag 30 augustus leverde Berenschot het concept-rapport van dit verdiepingsonderzoek op aan de gemeenteraad van Meerssen.

Lees meer