Gemeente Meerssen | Een inspirerende praktijkmiddag over Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Nieuwsbericht Een inspirerende praktijkmiddag over Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Gepubliceerd op: 25 oktober 2019 13:40

VVE
VVE beweegt!

Op 23 oktober vond voor het tweede jaar de VVE praktijkmiddag plaats in de gemeente Meerssen. Dit jaar was iedereen te gast bij basisschool Franciscus in Bunde. Medewerkers van peuteropvang, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en de leerkrachten van de groepen 1 en 2 van de basisscholen in onze gemeente namen deel aan een viertal workshops. 45 medewerkers werden ontvangen en toegesproken door wethouder Marly Heusschen, die de fijne samenwerking prees en iedereen bedankte voor de inzet.

De aanwezigen namen deel aan een viertal workshops over:

  • Taalstimulering bij het jonge kind
  • Taalontwikkelingsstoornissen en het signaleren van taalachterstanden
  • Spelbegeleiding bij het jonge kind
  • Educatief partnerschap en ouderbetrokkenheid.


Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie?

De gemeente werkt samen met de basisscholen van kom Leren en INNOVO, peuteropvang Spelenderwijs, kinderopvang MIK en jeugdgezondheidszorg Envida aan een goed kwalitatief aanbod van VVE. We zijn trots op de samenwerking met onze VVE-partners en de mooie resultaten die we in de afgelopen jaren samen hebben bereikt. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is onderwijs voor 2 tot 6-jarigen met een (dreigende) taalachterstand. Een voorschool is een kinderdagverblijf of peuteropvang. Met vroegschool bedoelen we de groepen 1 en 2 van de basisschool. Doel van VVE is om taalachterstanden vroegtijdig op te sporen en tegen te gaan, zodat kinderen zonder achterstand naar groep 3 kunnen gaan. De gemeente Meerssen kijkt terug op een geslaagde middag! 

Ook komend jaar werken we graag samen verder aan een goed kwalitatief VVE-aanbod! 

VVE 2