Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Een blijk van waardering voor uw mantelzorger: het mantelzorgcompliment

Gepubliceerd op: 15 januari 2019 13:20

Mantelzorgcompliment
Ook dit jaar wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment. Voor de geweldige inzet van uw mantelzorger stellen wij dit jaar eenmalig 150 euro beschikbaar in de vorm van VVV-bonnen. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2019. Het aanvraagformulier en welke bewijsstukken u moet bijsluiten vindt u op deze pagina.

Wie is mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2018 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?

U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2018) en u bent woonachtig in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?

Voor de geweldige inzet van uw mantelzorger stelt de gemeente Meerssen voor 2018 een blijk van waardering van eenmalig 150 euro beschikbaar in de vorm van VVV-bonnen.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment 2018 aanvragen?

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door middel van het aanvraagformulier. Dit treft u hieronder aan. U moet dit aanvraagformulier voorzien van een handtekening en één van onderstaande bewijsstukken. U kunt dit vervolgens per post sturen aan:

Gemeente Meerssen
tav Sociaal Team
postbus 90
6230 AB Meerssen

U kunt het formulier ook afgeven aan de balie van ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Download hier het aanvraagformulier

Mensen zonder internet kunnen op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?

  • een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) geldig voor 2018 of;
  • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp geldig voor 2018 of;
  • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp geldig voor 2018 of;
  • een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding geldig voor 2018.

Geen bewijsstuk?

Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?

U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2018 indienen tot uiterlijk 1 april 2019. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen.

Informatie

Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl