Nieuwsbericht Druk bezochte bijeenkomst energieproject Dubbel Duurzaam

Publicatiedatum: 12 oktober 2017 16.45 uur

Dubbel Duurzaam bijeenkomst
Op 3 oktober organiseerden de Stichting Dubbel Duurzaam, de Rabobank en de gemeente Meerssen een informatiebijeenkomst over het project Dubbel duurzaam. Het project Dubbel Duurzaam is één van de slimme energieprojecten die in de gemeente Meerssen uitgevoerd worden. "Mensen moeten langer in de eigen woning kunnen blijven wonen. De woning moet daarvoor geschikt en betaalbaar blijven. Door met dit project aan de slag te gaan wil de gemeente Meerssen de huiseigenaren helpen bij het verduurzamen van hun eigen woning", aldus Wethouder Houben.

Meer aandacht voor levensloopbestendige woningen

Tijdens de drukbezochte informatiebijeenkomst bleek al snel dat het oorspronkelijke energieproject zich steeds meer richt op levensloopbestendige woningen. "Er is steeds meer vraag naar woningaanpassingen en zorgmaatregelen die het mogelijk maken om langer in de woning te kunnen blijven wonen. Het project Dubbel Duurzaam moet hier nog meer op in spelen. En dit gaan we zeker doen", geeft de heer Fokkinga, projectleider Dubbel Duurzaam aan.

Energiebesparing kan zorgen voor de financiering

Het aanbrengen van de zorgmaatregelen zoals een verhoogd toilet, badkamerbeugels of elektronische deuropeners kost geld. Het is een investering die zich terugbetaald in de vorm van comfort. Om deze investering financieel mogelijk te maken, kunnen energiemaatregelen hieraan gekoppeld worden. De energiemaatregelen zorgen namelijk voor een besparing in de energiekosten. De investeringen kunnen dan gedeeltelijk betaald worden vanuit deze besparingen.

Hulp bij uw investering

Voor veel maatregelen is een directe investering nodig. Daarom heeft de gemeente een regeling opgezet waarbij tegen een lage rente geld geleend kan worden: de Stimuleringslening Dubbel Duurzaam. Er wordt altijd gekeken of de maatregelen per jaar meer opleveren dan dat ze kosten.

Meer informatie

Meer weten over Dubbel Duurzaam? U kunt hiervoor terecht bij de Stichting Dubbel Duurzaam: www.dubbel-duurzaam.nl. Voor andere energieprojecten die in de gemeente Meerssen opgezet zijn, kunt u kijken op www.bespaarenergieinlimburg.nl.

Op zondag 5 november organiseert de Stichting Duurzaam Meerssen de Duurzaamheidsdag in de Auw Kerk van 13.00 tot 17.00 uur. Voor de gemeente Meerssen staat op deze dag de woningeigenaar centraal. Naast de projecten Dubbel Duurzaam en Plus je huis zal ook het regionale Energieloket onder de aandacht gebracht worden.