Gemeente Meerssen | Dringend verzoek wethouders aan de raad: Extra-raadsvergadering over de koers van de gemeente

Nieuwsbericht Dringend verzoek wethouders aan de raad: Extra-raadsvergadering over de koers van de gemeente

Gepubliceerd op: 04 september 2020 14:15

De wethouders hebben vandaag een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Meerssen. In deze brief verzoeken zij de raad een extra-raadsvergadering te beleggen, waarin de koers van de gemeente opnieuw aan de orde komt.

College van B&W

Zij geven in de brief aan, dat zij gelet op de huidige financiële situatie, tot de conclusie zijn gekomen dat het behoud van een zelfstandige gemeente (al dan niet via een regie-organisatie) geen haalbaar perspectief meer is en het ook niet in het belang is van de gemeenschap. De exorbitante bezuinigingen die nodig zijn om de forse tekorten in de meerjarenbegroting op te lossen, zullen volgens het college de lokale samenleving en de sociale cohesie ernstig ontwrichten. Het college ziet dan ook geen andere oplossing dan in te zetten op herindeling met een andere gemeente, waarbij de gemeente Maastricht de meest aangewezen partner is.

Als de raad in de gevraagde extra-raadsvergadering ervoor kiest de koers tot behoud van de zelfstandige gemeente te blijven voortzetten en met flinke bezuinigingen en/of lastenverzwaringen een sluitende meerjarenbegroting te realiseren, rest de wethouders niets anders dan hun ontslag in te dienen bij de raad, zo laten zij in hun brief aan de raad weten.

Een datum voor een eventuele extra-raadsvergadering moet nog bepaald worden.

Lees hier de brief aan de gemeenteraad