Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Donderdag 4 oktober: Raadsbijeenkomst Provinciaal Inpassingplan MAA (proefdraaien SAMCO)

Gepubliceerd op: 01 oktober 2018 15:15

Op donderdag 4 oktober 2018 vindt een openbare raadsbijeenkomst plaats over het Provinciaal Inpassingsplan MAA (proefdraaien vliegtuigonderhoudsbedrijf SAMCO). Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Wat is het Provinciaal Inpassingplan (pip) MAA?

Het  gemeentebestuur vindt het belangrijk voortdurend vinger een de pols te houden in besluitvormingsprocessen rond luchthaven Maastricht Aachen Airport. Een van deze besluitvormingsprocessen is het Provinciaal Inpassingsplan (Pip) MAA voor het proefdraaien met straalmotoren door het bedrijf SAMCO. Voor dit proefdraaien heeft Maastricht Aachen Airport vergunning aangevraagd bij de Provincie Limburg. SAMCO huurt de proefdraailocatie namelijk van de luchthaven.

Waarom deze raadsbijeenkomst?

Het besluitvormingsproces voor het Provinciaal Inpassingplan is een ingewikkelde procedure. Het gemeentebestuur wil hierover goed geïnformeerd worden. Daarom wordt de raad op donderdag 4 oktober tijdens een openbare bijeenkomst door de Provincie en Bureau Peutz geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond het vergunningverleningsproces (o.a. resultaten van het geluidsonderzoek). Raadsleden en burgerraadsleden kunnen tijdens de bijeenkomst vragen stellen en opmerkingen kenbaar maken.

Het voorontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (pip) wordt waarschijnlijk begin 2019 in procedure gebracht. Er komen ook nog informatiebijeenkomsten voor inwoners.