Nieuwsbericht Doelgroepenvervoer Limburg

Publicatiedatum: 19 oktober 2015 14.00 uur

Huidig contract regiotaxi loopt af
Op 10 december 2016 loopt het huidige contract af voor regio­taxi. Dit is een vorm van doelgroepenvervoer voor met name mensen met een Wmo-vervoersindicatie, maar ook voor leerlingenvervoer, WSW-ver­voer, vervoer in het kader van de Jeugdwet en dagbestedingsvervoer. In 2016 verloopt ook de concessie voor openbaar vervoer in Limburg.

Ongetitelde afbeelding, 19-10-2015 14:09:48

Samenwerking biedt meer mogelijkheden
Openbaar vervoer en doelgroepenvervoer hangen nauw met elkaar samen. Voor de nieuwe openbaar vervoerconcessie hebben gemeenten en Provincie kennis en krachten gebundeld. Inmiddels hebben de gemeenten het rapport 'Toekomstrichting doelgroepenvervoer Limburg' opgesteld. Uitgangspunt is een doelmatigere en lokaal gerichtere organisatie van het doelgroepenvervoer in Limburg. Op dit moment is het doelgroepenvervoer versnipperd georganiseerd. Daarnaast gaan de decentralisaties gepaard met een beperking van beschikbare middelen. Samenwerking leidt tot meer bundelingsmogelijkheden en daarmee - onder bepaalde voorwaarden - tot een efficiëntere organisatie en lagere kosten.

Uiterlijk december besluit
Uiterlijk in december nemen de gemeenten een besluit over toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Daarna kan direct met de aanbesteding worden gestart. Op die manier wordt de continuïteit van regiotaxi per 10 december 2016 gewaarborgd voor klanten én vervoerders. 

Meer weten?  

Ga naar www.doelgroepenvervoerlimburg.nl