Gemeente Meerssen | Doe mee aan de enquête over zonne- en windenergie in de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Doe mee aan de enquête over zonne- en windenergie in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 19 november 2020 12:40

Woont u in de gemeente Meerssen? Doe dan mee met onze enquête

Regionale Energiestrategie (RES)

Op 28 juni 2019 publiceerde ons kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.

RES - plaatje duurzaamheid 150 px
Nederland bestaat uit 30 energieregio's

Eén van de afspraken is dat 30 energieregio's in Nederland onderzoeken waar en hoe in hun regio het beste duurzame energie kan worden opgewekt (wind en zon). Zuid-Limburg is één van deze energieregio's met daarbinnen drie deelregio's: Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland.

Maastricht-Heuvelland

De deelregio Maastricht-Heuvelland is een samenwerkingsverband van de zes gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Samen met Provincie Limburg en Waterschap Limburg werken wij aan het leveren van inbreng voor de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg.

Het gaat ook over onze leefomgeving

De Regionale Energiestrategie gaat ook over de leefomgeving. In ons geval: het mooie heuvelland. Daarom vragen wij ook u - onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties - om mee te denken. 

Alleen samen lukt het ons om goede plannen te maken. Dus help mee en geef uw mening!

In de loop van volgende week krijgt elk huishouden of bedrijf een oproep in de brievenbus om mee denken over het opwekken van schone energie in de subregio Maastricht-Heuvelland. Alle huisgenoten van 15 jaar en ouder kunnen de enquête invullen. Overhoopt geen brief ontvangen maar toch meedoen? U vindt de brief en de enquête met ingang van maandag 23 november op www.meerssen.nl/res.

Enquête invullen op www.meerssen.nl/res

De enquête invullen is mogelijk van 23 november t/m 12 december. Ga hiervoor naar op www.meerssen.nl/res. Voor mensen zonder internet is een papieren vragenformulier verkrijgbaar.

Meteen naar de vragenlijst

Denk mee. Vul vóór 13 december de enquête in.

Res - enquêteknop

Meer weten?

Kijk op www.meerssen.nl/res.

Res logo - 250 px