Nieuwsbericht Dodenherdenking in de gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 25 april 2016 14.35 uur

Op woensdag 4 mei 2016 worden de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op het binnenplein van het bestuurscentrum begint om 19.30 uur een plechtige bijeenkomst. Vervolgens gaan de aanwezigen naar de Vredeskapel. Hier wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen.

Dodenherdenking

Herdenkingsdienst in de Basiliek

Voorafgaande aan de herdenkingsplechtigheid op het binnenplein van het bestuurscentrum vindt in de Basiliek een herdenkingsdienst  plaats. Aanvang 18.30 uur. Om 19.30 uur begeven de aanwezigen zich naar het binnenplein van het bestuurscentrum.

Oecumenische bijeenkomst in de Synagoge

In de Synagoge (Kuileneindestraat 22a Meerssen) vindt om 18.30 uur op initiatief van de Stichting Leerhuis Limburg  een oecumenische  bijeenkomst plaats. Na afloop sluiten de aanwezigen zich aan bij de officiële plechtigheid op het binnenplein van het bestuurscentrum.

Programma


Herdenkingsplechtigheid op het binnenplein (19.30 uur)

 • Andante (Fanfare Sint Martinus Geulle)
 • Toespraak door de burgemeester
 • Voordracht van een gedicht
 • Andante (Fanfare Sint Martinus Geulle)

Stille Tocht

Vanaf het binnenplein vindt een stille omgang plaats via de Markt naar de Vredeskapel. Burgemeester  en wethouders, raadsleden, schutterij, scouting en besturen van harmonieën en fanfares nemen hieraan deel.

Herdenkingsplechtigheid bij de Vredeskapel

 • Halfstok hijsen van de Nederlandse vlag door Scouting Meerssen
 • Dodenappèl
 • Taptoe
 • Kranslegging door het college van burgemeester en wethouders
 • Wilhelmus
 • Twee minuten stilte
 • Individuele bloemenhulde
 • Meerssens mannenkoor
 • Eresaluut door schutterij Sint Barbara
 • Afsluiting

De herdenkingsplechtigheid kan door iedereen (ook in verenigingsverband) worden bijgewoond.

Bloemenhulde

Aansluitend aan de plechtige herdenking kan iedereen die dat wenst een bloemenhulde brengen bij de Vredeskapel. Wij verzoeken u vriendelijk de bloemen neer te leggen op de trappen voor de Vredeskapel.

Vlaggen halfstok

Op 4 mei zullen de vlaggen van alle openbare gebouwen van 18.00 uur tot zonsondergang halfstok hangen. De inwoners van de gemeente Meerssen worden vriendelijk verzocht tijdens genoemde periode dit voorbeeld te volgen.

Verzoek aan Horeca

De horecabedrijven wordt verzocht de exploitatie van het bedrijf tussen 18.00-21.00 uur op zodanige wijze te laten plaatsvinden dat elk openbaar vermakelijkheidsaspect daaraan ontbreekt. In het bijzonder wordt verzocht de buitenverlichting te doven en slechts muziek ten gehore te brengen van de officiële Nederlandse radioprogramma's.

Oproep veteranen en andere oud-militairen

Het gemeentebestuur van Meerssen nodigt graag alle veteranen en oud- militairen die betrokken zijn geweest bij militaire (vredes)operaties buiten Nederland uit tijdens de Dodenherdenking op woensdag 4 mei 2016 om 19.30 uur aanwezig te zijn op het binnenplein van het bestuurscentrum te Meerssen. Als u voornemens bent hierbij aanwezig te zijn, dan vragen wij u vriendelijk dit even telefonisch door te geven bij het bestuurssecretariaat, tel. 043- 3661616 of 043 3661607. Wij kunnen dan tijdens de ceremonie op het binnenplein voldoende (zit)plaatsen reserveren. Helaas is het niet mogelijk zitplaatsen te reserveren tijdens de ceremonie bij de Vredeskapel.