Gemeente Meerssen | Dodenherdenking Gemeente Meerssen donderdag 4 mei 2023

Nieuwsbericht Dodenherdenking Gemeente Meerssen donderdag 4 mei 2023

Gepubliceerd op: 01 mei 2023 11:30

Dodenherdenking
Op donderdag 4 mei 2023 worden de oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdacht. 
Op het binnenplein van het Bestuurscentrum begint om 19.30 uur een plechtige bijeenkomst. Vervolgens gaan de aanwezigen naar de Vredeskapel. Hier wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen.

Herdenkingsdienst in de Basiliek

Voorafgaande aan de herdenkingsplechtigheid op het binnenplein van het Bestuurscentrum vindt in de Basiliek een Herdenkingsdienst plaats. Aanvang 18.30 uur. Om 19.30 uur zal men zich naar het binnenplein van het Bestuurscentrum begeven.

Programma


Herdenkingsplechtigheid op het binnenplein (19.30 uur)

 • Andante
 • Toespraak door de Burgemeester
 • Voordracht van een gedicht
 • Andante

Stille Tocht

Vanaf het binnenplein vindt een stille omgang plaats via de Markt naar de Vredeskapel. Burgemeester en wethouders, raadsleden, schutterij, scouting, en besturen van harmonieën en fanfares nemen hier aan deel.

Herdenkingsplechtigheid bij de Vredeskapel

 • Halfstok hijsen van de Nederlandse vlag door Scouting Meerssen
 • Dodenappèl
 • Taptoe
 • Kranslegging door burgemeester en pastoor
 • Twee minuten stilte
 • Wilhelmus
 • Meerssens Mannenkoor
 • Gedicht door leerling van Stella Maris College
 • Eresaluut
 • Afsluiting

De herdenkingsplechtigheid kan door iedereen (ook in verenigingsverband) worden bijgewoond.

Bloemenhulde

Aansluitend aan de plechtige herdenking kan iedereen die dat wenst een bloemenhulde brengen bij de Vredeskapel. U wordt vriendelijk verzocht de bloemen neer te leggen op de trappen voor de Vredeskapel.

Vlaggen halfstok

Op 4 mei zullen de vlaggen van alle openbare gebouwen van 18.00 uur tot zonsondergang halfstok hangen. De inwoners van de gemeente Meerssen worden vriendelijk verzocht tijdens genoemde periode dit voorbeeld te volgen.

Verzoek aan Horeca

De horecabedrijven wordt verzocht de exploitatie van het bedrijf tussen 18.00 - 21.00 uur op zodanige wijze te laten plaatsvinden dat elk openbaar vermakelijkheidsaspect daaraan ontbreekt. In het bijzonder wordt verzocht de buitenverlichting te doven en slechts muziek ten gehore te brengen van de officiële Nederlandse radioprogramma's.

Oproep veteranen en oud-militairen

Het gemeentebestuur nodigt alle veteranen en oud- militairen uit die betrokken zijn geweest bij militaire (vredes)missies buiten Nederland om tijdens de Dodenherdenking op donderdag 4 mei om 19.30 uur aanwezig te zijn op het binnenplein van het bestuurscentrum in Meerssen. Als u voornemens bent aan deze uitnodiging gevolg te geven, vragen wij u vriendelijk dit door te geven aan het bestuurssecretariaat, tel. 043-3661616 of 043-3661607, zodat tijdens de ceremonie op het binnenplein (indien gewenst) een zitplaats gereserveerd kan worden. Het is helaas niet mogelijk een zitplaats te reserveren tijdens de ceremonie bij de Vredeskapel.