Nieuwsbericht Derde Ronde Tafel Gesprek Armoede Meerssen

Publicatiedatum: 15 november 2017 13.30 uur

 Armoede, Ronde Tafel ~ 14-11-2017

Op dinsdag 14 november heeft het derde Ronde Tafel Gesprek Armoede Meerssen plaatsgevonden. Hiervoor nodigt wethouder Berry van Rijswijk organisaties uit, die zich bezighouden met het bestrijden en voorkomen van armoede in de gemeente Meerssen, of die wat dit betreft een signaalfunctie hebben. In 2015 werd gestart met een groep van 10 personen. Nu gingen 35 mensen met elkaar in gesprek.

Armoede - ronde tafel 2 

Doel
Tijdens het Ronde Tafel Gesprek gaan de organisaties met elkaar in gesprek over het gemeentelijke armoedebeleid en nieuwe initiatieven en regelingen op het gebied van armoedebestrijding. Ook bevragen zij elkaar over armoedebestrijding in de gemeente Meerssen en signaleren zij knelpunten.

Armoede, ronde tafel 3

Deelnemers
Deelnemers aan het derde Ronde Tafel Gesprek waren de consulenten van het gemeentelijke Sociaal team, medewerkers van de regionale dienst Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, medewerkers en vrijwilligers van De Ruggesteun, De Ketel, Stichting Leergeld, het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds, Stichting Lyvia, BeneFits, Stichting Veul Diech Good, Kredietbank Limburg, Vluchtelingenwerk en Wonen Meerssen. Ook waren er afgevaardigden van de basisscholen, Stella Maris College, Adviesraad Sociaal Domein en Stichting Duurzaam Meerssen.

Armoede, ronde tafel 4


Gespreksthema's

Tijdens het overleg hebben alle ketenpartners zich aan elkaar voorgesteld en verteld wat hun organisatie doet op het gebied van armoedebestrijding en -preventie. Wethouder Berry van Rijswijk gaf een terugblik én een vooruitblik op het armoedebeleid van de gemeente Meerssen. Astrid Ticheler van Stichting Lyvia gaf een toelichting op het Buddy-project voor kwetsbare kinderen in armoede, dat de gemeente vanaf 2018 gaat inzetten. Simone Poell van Kredietbank Limburg vertelde over de dienstverlening van de Kredietbank en de ontwikkelingen waar deze organisatie mee te maken heeft. Chantal Mentink van het Jeugdsportfonds en Rob Janssen van het Jeugdcultuurfonds gaven de aanwezigen informatie over hoe zij als intermediair een aanvraag kunnen indienen bij deze fondsen, zodat alle kinderen kunnen sporten of lid kunnen worden van een culturele vereniging.

Het was een geslaagde bijeenkomst. Samen met haar ketenpartners gaat de gemeente Meerssen de strijd tegen armoede aan!

Folders & Brochures

Op deze website treft u diverse folders en brochures aan. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie. Of raadpleeg het overzicht van diensten & producten in onze gemeentewinkel. Voor informatie over organisaties en instellingen (geen bedrijven) kunt u de Gemeentewijzer raadplegen.

Naar Folders & Brochures: (klik hier).   

Vragen over armoedebestrijding? 

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum: 
e-mail info@meerssen.nl
telefoonnummer 14 043